Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden en aerosolen

U bent hier:

Conformiteit van de systemen

 

Voorwaarde om het RESPONSIBLE CLEANING attest te verwerven, is nauwgezette naleving van alle wetten en voorschriften zowel op Belgisch als op Europees vlak. Schoonmaakproducten moeten bovendien voldoen aan Verordening 648/2004 betreffende de detergentia.  Een bijkomende controle slaat op de etikettering. Altijd moet een conformiteitsverantwoordelijke aangeduid zijn