Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden en aerosolen

U bent hier:

Kwaliteit van de dienst- en adviesprestaties

 

Als kwaliteitsnorm hecht RESPONSIBLE CLEANING bijzondere aandacht aan de kwaliteit van de diensten aan klanten.

De volgende voorschriften gelden onverkort: beschrijving van de methodes die gebruikt worden om de tevredenheid van de klanten te meten, documentatie van de resultaten van tevredenheidsonderzoekingen en documentatie van de bijsturende maatregelen inzake klantentevredenheid.

De afhandeling van klachten en geschillen wordt onderzocht en hetzelfde geldt voor de naleving van de leveringstermijnen, de terugroepmethodes en het voorraadbeheer (gedocumenteerde procedure en beheerssoftware).

Altijd wordt de mogelijkheid tot het toepassen van bijsturende maatregelen beoordeeld.

Gebeurlijk wordt een procedure tot bewaking van de houdbaarheidstermijnen geëist alsook een procedure voor het beheren van niet-conforme producten.

De bereikbaarheid en efficiëntie van de naverkoopdienst alsook de interventietermijnen worden beoordeeld.