Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden en aerosolen

U bent hier:

Detergenten

Aanvraag SUMI's

Wenst u graag een SUMI informatieblad in pdf vorm? 

Lees meer..

 

 

 

 

Responsible Cleaning

 

 

Het Responsible Cleaning handvest is een gezamenlijk project van Detic en de Commissie Febelclean. De Febelclean Commissie is een overlegorgaan binnen Detic wiens leden leveranciers zijn van professionele schoonmaakmiddelen.

Alle leden van de Commissie Febelclean hebben zich ertoe verbonden het Responsible Cleaning handvest na te leven. Daarmee verbinden zij zich ertoe bepaalde duurzaamheidsparameters van de productlevenscyclus te respecteren.

 

 

 

 


Sustainable Cleaning  

 

 

 

Het Charter voor Duurzaam Schoonmaken is een vrijwillig initiatief van de sector van zepen, detergenten en onderhoudsproducten, dat bedoeld is om de maatschappij en het milieu ten goede te komen. 

Het bouwt zoals de ISO-normen op de levenscyclus van het product alsook op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: maatschappij, economie en leefmilieu.

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijven in de professionele schoonmaaksector van A.I.S.E. dragen bij aan een hoog niveau van veiligheid en hygiëne en - indien van toepassing - ontsmetting BUITENSHUIS. Zo helpen ze om het contact met potentieel ernstige en dodelijke infectie agentia te verminderen of te elimineren.