Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden en aerosolen

U bent hier:

Responsible Cleaning

 

Wat is RESPONSIBLE CLEANING? 

 

RESPONSIBLE CLEANING is een kwaliteitsnorm voor producten en diensten gerelateerd aan milieubescherming en veiligheid.

 

De norm werd ontwikkeld voor de sector van professionele schoonmaaksystemen en -accessoires voor industrieel en institutioneel gebruik. In die sector vinden wij fabrikanten van schoonmaakproducten, -machines en/of accessoires, en verdelers van schoonmaakproducten, -machines en/of accessoires.

Erkende bedrijven moeten aan alle eisen van het handvest voldoen en minstens een score van 80 % halen.  Toetreding tot het Handvest voor RESPONSIBLE CLEANING en gebruik van het bijbehorende logo zijn pas verworven nadat een onafhankelijke controleur alle parameters is komen controleren.     

Alle leden van de Febelclean Commissie van DETIC hebben zich ertoe verbonden de door RESPONSIBLE CLEANING voorgeschreven kwaliteitsnorm te halen.

 

 

RESPONSIBLE CLEANING is een initiatief van de Febelclean Commissie van DETIC en staat open voor alle bedrijven in de sector. Onafhankelijke, externe controle gaat na of de strenge kwaliteitscriteria nageleefd worden en staat ook in voor permanente opvolging. RESPONSIBLE CLEANING is specifiek voor de sector van het professionele schoonmaken want het is in het bijzonder op de diensten aan de klanten gericht.

Organisaties die aan deze norm voldoen, krijgen een RESPONSIBLE CLEANING kwaliteitsattest en mogen het RESPONSIBLE CLEANING logo in hun institutionele en commerciële communicatie gebruiken.

Enkel de erkende bedrijven hebben tot op vandaag het vereiste niveau gehaald en zijn concreet tot het handvest toegetreden. Deze bedrijven kan u herkennen aan het logo van RESPONSIBLE CLEANING. Sommige bedrijven hebben ook het «sustainable cleaning»-handvest onderschreven.

 

Ontdek hier de erkende bedrijven

 

DUIDELIJKE MEERWAARDE VOOR DE KLANTEN

Voor de klanten staat RESPONSIBLE CLEANING borg voor een professionele en deontologische aanpak door het bedrijf, conformiteit van de producten, machines en accessoires, een snelle en doeltreffende service en technische dienst, plus ook een zo gering mogelijke milieu-impact van producten, machines en accessoires.  Het RESPONSIBLE CLEANING handvest bevat strenge veiligheidscriteria en waarborgt hoogkwalitatieve dienstverlening, met onder meer doelmatige afhandeling van eventuele klachten.

 

De 7 belangrijkste parameters voor 

RESPONSIBLE CLEANING:

 

WETTELIJKE VERWIJZINGEN

Dit handvest voldoet in alle opzichten aan alle wettelijke voorschriften die voor professionele schoonmaaksystemen gelden. De criteria van het RESPONSIBLE CLEANING handvest zijn onder meer gebaseerd op de volgende wettelijke voorschriften en systemen:

  • Richtlijn 2004/12/EG van 11 februari betreffende verpakkingen en verpakkingsafval.
  • Richtlijn 64/548/EEG van 2 februari 2002 betreffende de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen.
  • Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de biociden.
  • Verordening (EC) nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende de detergentia.
  • Verordening (EC) nr. 1907/2006 - REACH
  • Beheerssystemen en voorwaarden: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 en OHSAS 18001:1999
  • Wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging.