Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden en aerosolen

U bent hier:

Newsletter 2013

 

 

  1. Editoriaal

  2. De bouw zegt neen aan materialendiscriminatie

  3. Cosmetica in al zijn geuren en kleuren

  4. Detergenten - "Pionier" worden inzake duurzame ontwikkeling. En dat ook blijven!

  5. De aerosol zoals u ze nog niet kende

  6. In het kort

     

     

 

Edito

Dit keer is onze nieuwsbrief er voor iedereen!

DETIC is een veelzijdige vereniging, die op de meest verscheiden gebieden actief is.  DETIC is namelijk de koepelvereniging van de producenten en verdelers van cosmetica, detergenten en onderhoudsproducten, lijmen en mastieken en biociden.  Verder vertegenwoordigt DETIC ook de bedrijven uit de aerosolsector en de sector van oppervlakte-actieve stoffen.  Voor al deze sectoren zet DETIC activiteiten op voor professionals (B2B) en voor de consument (B2C).  We verstrekken diensten en adviezen. Onze activiteiten focussen vooral op hulp aan onze leden bij het op de markt brengen van hun producten: etikettering, overeenstemming met de regelgeving, sectorcommunicatie, sectorinitiatieven wat betreft duurzame ontwikkeling, enz. Maar dat wist u al.  Moest u toch nog vragen hebben over wat wij zo allemaal doen, neem dan zeker een kijkje op www.detic-enterprises.be of www.detic.be.

Wat is er nieuw bij DETIC?  Op die vraag wil deze newsletter graag antwoord geven!  Tot nu toe communiceerde DETIC vooral intern.  Onze newsletters waren voorbehouden aan onze leden, en vooral via onze websites kon de buitenwereld ons werk leren kennen.   Eigenlijk een soort paradox in dit tijdperk van (over)communicatie.

Alles beweegt, alles verandert, ook bij DETIC! We hebben beslist om voortaan naar buiten te treden met onze activiteiten, onze producten en de sectoren die we ondersteunen.  Dat u deze eerste nieuwsbrief ontvangen hebt, betekent dat we vinden dat de activiteiten van onze sectoren of de informatie die we verschaffen, u zou kunnen interesseren.  Voorlopig houden we het «bescheiden»: per jaar zal u twee publicaties via mail toegestuurd krijgen.

We zijn verheugd u deze nieuwsbrief te kunnen toesturen en hopen dat u even enthousiast bent.  Is dat niet zo, geen nood: laat het ons weten via een antwoordmail en u wordt meteen verwijderd uit ons adressenbestand. Veel beter is echter dat u mee gestalte geeft aan deze publicatie en ons uw suggesties doorstuurt.

 

<top

 

 

De bouw zegt neen aan materialendiscriminatie

 

Het concept «duurzaamheid» vindt ingang in alle domeinen van de menselijke activiteiten en de bouw is daar geen uitzondering op.  Maar als we kijken naar de belangrijkste argumenten die pleiten voor wat voortaan «duurzaam bouwen» genoemd wordt, dan zien we nauwelijks iets anders dan de promotie voor materialen met een natuurlijke herkomst.  Volgens ons ietwat kort door de bocht…

 

Duurzaam bouwen – wat is dat?

Maar wat betekent duurzaam bouwen eigenlijk?  Het antwoord is verre van eenvoudig!  Temeer omdat het concept duurzaam bouwen in de bouwsector allesbehalve eenduidig is en er een overvloed is aan allerlei nietszeggende benamingen.  Ecobouw, groen huis, eco-ontwerp, natuurlijk bouwen, enz. …: allemaal zijn het simplistische concepten die in hun milieuaanpak niet verder reiken dan de oorsprong of de aard van de materialen.  Duurzaam bouwen is iets heel anders: het is een veel complexer concept, dat heel wat vastgeroeste ideeën overstijgt.

 

Meerfactorenaanpak

Boven alles moet het concept «duurzaam bouwen» beschouwd worden als een methodiek waarin vele factoren spelen, een methodiek die een evenwicht vindt tussen de economische prestaties van een gebouw, het maatschappelijk welzijn dat het verschaft en zijn milieu-impact.   De duurzaamheid wordt tijdens de hele levenscyclus gemeten en veronderstelt de betrokkenheid van alle spelers in de bouw.  Uiteindelijk gaat het erom te begrijpen dat, wat de kwaliteit en prestaties van een gebouw betreft, vele dimensies een rol spelen.  We hebben het hier over een geïntegreerde aanpak, die zowel rekening houdt met energiebesparing, en CO2-emissies als met het gebruik van milieuvriendelijke materialen, rationeel watergebruik, comfort, toegankelijkheid, kosten, mobiliteit, veiligheid, gezondheid, enz.   Rode draad doorheen dit systeem: hoge performantie.

 

DETIC bindt de strijd aan tegen materialendiscriminatie

In de bouwsector opent de «vergroening» van onze gebouwen de deur voor allerlei alternatieve materialen, de ene al origineler dan de andere, zoals schapenwol of hennep… materialen waarvan de duurzaamheid verre van bewezen is, zeker niet op economisch en maatschappelijk vlak.  Die materialen hebben zeker hun kwaliteiten, maar het feit dat ze in een woning gebruikt worden, maakt van die woning niet per se een woning die compatibel is met duurzame ontwikkeling.  Zowel in nieuwbouw als bij renovatie moeten alle materialen, natuurlijk of synthetisch, gewaardeerd worden op basis van de meerwaarde die zij opleveren binnen het systeem (de bouw) om hun functie uit te voeren, en dit vanuit een LCA-oogpunt.  De keuze moet overdacht zijn en gebaseerd op een veelheid aan economische, maatschappelijke en milieu gerelateerde criteria, dit vanaf het ontwerp tot en met het levenseinde van een gebouw.  Daarom hebben DETIC en essenscia zich een grote «opvoedende» taak opgelegd.  Deze taak bestaat erin alle spelers in de bouw en ook de overheid te overtuigen dat de «duurzaam bouwen»-methodiek de beste is en van het belang van de «performantie» van materialen bij de uitbouw van een dergelijke strategie, dit in het bijzonder op het gebied van renovatie.

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: secretariat-detic@detic.be

<top

 

 

Cosmetica in al zijn geuren en kleuren

 

In een samenleving waarin we constant met de woorden ‘groei’ en ‘winst’ rond de oren geslagen worden, vergeten we soms de betoverende en oorspronkelijke waarde van een product. Om die herinnering op te roepen gaan we met dit artikel back-to-basic en bieden u een beschrijvend literair wolkje, snuifje of geurtje aan van de ervaring die cosmeticaproducten teweegbrengen. Producten die enerzijds functioneel en sensueel zijn en anderzijds immaterieel en een verbeelding mogelijk makend.

‘Praktische producten zijn in ons leven talrijk aanwezig. Je maakt je huis schoon met een schoonmaakmiddel, je rijdt je gras af met een grasmachine, maar een cosmeticaproduct is het enige product dat het welzijn van de mens bevordert en dient dus niet enkel om iemand op te smukken’. Met deze woorden zet Marie-Eve Debrue, technical and regulatory expert bij DETIC meteen de toon voor dit artikel. ‘Het gaat niet alleen om het product zelf maar ook om al zijn afgeleiden. Als je cosmetica koopt, ervaar je een plezier, omdat je weet dat je iets gaat kopen dat je een gevoel van welzijn geeft. Cosmetica en zijn afgeleiden brengen een perceptie van geluk met zich mee.’ En in dit geval berust die perceptie niet op een luchtbel maar is zij de reële link tussen onze fysieke en mentale gezondheid.

 

Hygiëne en bescherming als startpunt

Gezondheid in de eerste plaats als gevolg van de persoonlijke hygiëne die gerealiseerd wordt door cosmeticaproducten. Gezondheid- en hygiënebevorderende cosmeticaproducten zoals zeep, shampoo en douchegel zijn in dit debat een ondeelbaar geheel en vooral onmisbaar in de huidige maatschappij waar de levensduurte van de mens steeds nieuwe records breekt. Sinds de democratisering van zeep is de levenskwaliteit er alleen maar op vooruit gegaan. Ziektes veroorzaakt door een gebrek aan hygiëne zijn verdwenen uit onze Westerse samenleving.

 

Het lichaam beschermen tegen invloeden van buitenaf is een aspect waar cosmetica een belangrijke rol speelt. Weinigen zijn ervan op de hoogte, maar zonnecrème en tandpasta vallen ook onder de noemer cosmetica. Want inderdaad, wanneer uw tandarts zegt dat u uw tanden 2 maal per dag moet poetsen, heeft hij gelijk. Slechts de hoeveelheid van een erwt voldoet om de tanden te beschermen tegen cariës. Zonneproducten anderzijds beschermen ons tegen de zon, waar we vaak meer in vertoeven dan goed voor ons is. Huidveroudering en zonnebrand, waarbij deze laatste verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van huidkanker, worden bij een goed gebruik van het product, tegengegaan.

 

De psychologische effecten van cosmetica

De hygiënische en beschermende waarde van cosmetica trekken we door naar de psychologische gezondheid van de mens die, door bepaalde geuren of texturen herinneringen ophaalt. Gedurende heel ons leven schetsen we een beeld van onszelf aan de hand van geuren, ervaringen en herinneringen. Geuren doen herinneren aan specifieke aangename of onaangename gebeurtenissen, zij begeleiden ons in onze evolutie, versterken onze persoonlijkheid en onderhouden het beeld dat we hebben van onszelf. Denk maar aan de geur van Tante ‘Knijptveeltehardindewangen’. Een persoon die hetzelfde parfum draagt, zal jouw waardering niet genieten. Of denk aan de weenbaby wiens tranen als sneeuw voor de zon verdwijnen wanneer die ruikt aan zijn slaapdekentje.

Deze subjectieve beleving van geuren en texturen en de positieve gevolgen ervan worden ook objectief vastgelegd in onderzoek. Een onderwerp dat de laatste jaren onderzocht werd is de impact van cosmetica op de ‘Quality of Life’. In dat kader heeft het Zwitserse Data Mining International, een onafhankelijk onderzoeksagentschap, de validiteit en de betrouwbaarheid bevestigd van een nieuw meetinstrument dat de impact van cosmetica op de levenskwaliteit nagaat (BeautyQol). En voor sommigen is die impact wel heel groot. Denk maar aan het youtube-filmpje waarin een Amerikaanse tiener door gebruik van camouflerende cosmetica haar acné onzichtbaar maakt en zo honderden andere tieners helpt zich weer goed te voelen. Pubers vertonen al wel eens een tekort aan zelfzekerheid en schoonheidsproducten kunnen daaraan tegemoetkomen. Cosmetica is minder oppervlakkig dan men zou denken.

Naast een boost voor het zelfvertrouwen, heeft cosmetica nog andere onverwachte maar voordelige effecten. Een kleine studie uit Frankrijk bewijst dat de tactiele ervaring van het aanbrengen van cosmetica, de oog-hand coördinatie verbetert. Dit leidt tot een verbeterd evenwicht en oudere mensen zouden er minder door vallen. Redenen genoeg dus om die crème op tijd en stond uit de kast te halen.

 

Een derde dimensie

Een laatste toepassing van cosmetica in onze omgeving is eerder van strategische aard. “Al eeuwenlang is het gebruik van cosmetica een natuurlijke neiging van de mens om te imponeren, af te schrikken, te verleiden of te manipuleren. Dit gaat van jagers die zich met oker insmeerden om hun geur te verbergen tot de psychologie die achter een succesvolle deal ligt. Waarbij de ‘aanvaller’ zoveel mogelijk uiterlijke kenmerken van zijn ‘prooi’ overneemt. Een geurtje uit dezelfde familie van parfums, make-up en zelfs dezelfde stijl kledij doet de vijand veranderen in een vriend. De waarneming van dezelfde soort geur kan een band creëren die er daarvoor niet was.”, benadrukt Frédérick Warzée, communicatieverantwoordelijke en cosmetoloog bij DETIC.

Kortom, cosmetica definieert al geruime tijd onze levensduurte en bepaalt mee hoe mensen elkaar en de wereld rondom zich gewaarworden. Ze zorgt voor de omkadering van onze belevenissen en herinneringen. Cosmetica erváár je en kan je onmogelijk in woorden omschrijven. Pure tijdverspilling dus, dit artikel.

 

<top

 

 

 

 

Detergenten- "Pionier worden inzake duurzame ontwikkeling. En dat ook blijven !

 

In den beginne was er ...Rio

Toen anderen in 1996 nog volop bezig waren met het ontcijferen van de Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling (1992), zette de detergentenindustrie woorden om in daden. DETIC, en op de Europees vlak de AISE, werkten voor de sector een « code voor goede milieupraktijken» uit, inclusief becijferde doelstellingen (formulering, verpakking, recyclage, communicatie naar de consument, enz.) die in 2001 gehaald werden.  Deze in 1998 door de Europese Commissie bekrachtigde code werd onderschreven door 170 ondernemingen, goed voor bijna 90% van de markt. Het initiatief omvatte een uitgebreid communicatieluik, dat invulling kreeg via het befaamde «Washright»-panel. Deze code was voor de detergentindustrie een reusachtig succes, dat meteen de aanzet vormde voor de lange maar succesvolle weg richting duurzame ontwikkeling.

 

Het Charter voor duurzaam Schoonmaken

In 2005 ging de sector van start met zijn belangrijkste initiatief: het charter voor duurzaam schoonmaken.  Een huizenhoge uitdaging, waarmee de sector zijn tijd vooruit was! De industrie past de LCA-aanpak toe voor de ontwikkeling van een vrijwillige norm die compatibel is met een duurzame ontwikkeling en zowel een sociaal, economisch en milieuaspect omvat. DETIC stuurt het initiatief in België en steunt haar leden bij de toepassing van het charter. Een heel werk dus! Het charter bevat allerlei parameters inzake productie, selectie van grondstoffen, veiligheid van de werknemers, productveiligheid, afval, milieu-impact, communicatie naar de consument, enz. Moeilijk voor KMO’s maar niet onmogelijk. Ondanks een trage start houdt de sector stand en liggen de resultaten in lijn met de ambities. In 2013 zijn er intussen 200 ondernemingen die zich houden aan het charter (919 fabrieken in Europa), waarvan 82 ondernemingen met activiteiten in België en 51 met activiteiten in het Groothertogdom Luxemburg. De winst, met name op milieuvlak, is aanzienlijk: sinds 2006 (jaar van het eerste duurzaamheidsverslag) is het energieverbruik per ton productie met 19% gedaald en het waterverbruik met 24 % (cijfers 2012-2013).

Tegelijk implementeert DETIC in België allerlei programma’s om wasmiddelen nog geconcentreerder te maken. Deze dynamiek zet de industrie ertoe aan nog verder te gaan en criteria uit te werken die meer op de productkenmerken gericht zijn.

 

Geavanceerde duurzaamheidsprofielen (ASP - Advanced sustainability profile)

Tijdens de eerste herziening van het charter in 2010 werden er op basis van een algemene levenscyclusanalyse voor verschillende productcategorieën, geavanceerde duurzaamheidsprofielen opgesteld. Onmiddellijke resultaten: waspoeders en vloeibare wasmiddelen, allesreinigers en reinigers in spray krijgen ecologische kenmerken daar waar de levenscyclusanalyse de belangrijkste milieu-impact aanmerkt (impact op het water, verpakking, gebruiksfase, concentratie, enz.). Een milieugerelateerde “norm” bovenop de eisen van het Charter voor duurzaam schoonmaken, die door talloze ondernemingen nauwgezet nageleefd wordt. Intussen worden momenteel de eerste ASP’s geïmplementeerd en is de A.I.S.E. criteria aan het uitwerken voor andere productcategorieën.

 

Europees proefproject

Dit vrijwillige initiatief van de industrie lijkt als twee druppels water op de Europese aanpak die centraal staat in het project tot bepaling van de milieuvoetafdruk van producten. Een project dat bedoeld is om op termijn (4 jaar) een vergelijkend labelingsysteem uit te werken voor de consument.  Samen hebben de AISE en DETIC, diverse ondernemingen, KMO's, nationale verenigingen en stakeholders in juli 2013 een proefproject ingediend om aan dit nieuwe avontuur deel te nemen. Naast de grote ondernemingen uit de sector verleent DETIC bijzondere steun aan de KMO’s die mee in het project gestapt zijn en die een subsidie zouden moeten krijgen van de Belgische overheid. Deze nieuwe uitdaging moet leiden tot meer transparantie, milieulabeling volgens een geharmoniseerde berekeningsmethode en een nieuwe profilering van het Charter voor duurzaam schoonmaken.

 

DETIC timmert aan de weg!

«DETIC helpt haar leden zich te ontplooien binnen het nieuwe model van Duurzame Ontwikkeling. » Een devies dat DETIC letterlijk toepast en waarmee ze al haar sectoren en de detergentensector in het bijzonder ertoe aanzet om deel te nemen aan alle mogelijke initiatieven die een meerwaarde kunnen zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling. Nu zet DETIC in op de creatie van een toekomstkader voor haar leden. Opzet: werk maken van een duurzame industrie binnen een innovatief kader, zich profileren als pionier… en dat ook blijven!

 

<top

 

 

 

 

 

 

De aerosol zoals u ze nog niet kende

 

Op 25 september 2013 reikt FEA, dat is de Europese vereniging voor aerosols, voor de tweede keer de INTERNATIONAL AEROSOL AWARDS uit.  De perfecte gelegenheid voor DETIC om het vergrootglas erbij te nemen en in detail te gaan kijken naar een sector die onterecht weinig in ‘the picture’ komt.

Van Dale verklaart een aerosolverpakking of een spuitbus als een “bus waarvan de inhoud met behulp van een drijfgas uit gespoten kan worden”. De definitie die Van Dale geeft, dekt gelukkig de lading niet.  Een spuitbus, of wanneer we de allesomvattende benaming gebruiken, een aerosol, staat voor veel meer dan dat.  Een ventiel, een drukknop , een stijgbuis, een schacht, een veer, een binnenring, een schotel, een buitenring en een huis.  Alleen al puur technisch gezien schreeuwt deze technologie dat ze vernuft is.

 

Een technologie met een duurzaam ontwerp…

Eric Rotheim zou paf staan van de evolutie die zijn uitvinding doorgemaakt heeft.  In tegenstelling tot zijn prototype heeft een spuitbus vandaag de dag ontelbare toepassingsgebieden en afhankelijk daarvan wordt de maat en het materiaal aangepast.  Zo is het typisch voor een spuitbus dat de spuitmond aangepast wordt, afhankelijk van de toepassing en de inhoud of het actief ingrediënt.  Dit betekent dat zij afhankelijk van de substantie de juiste dosis spuit en daardoor geen inhoud verspilt.  Een aerosol is een hermetisch gesloten verpakking wat een zeer lange houdbaarheid mogelijk maakt.  Een spuitbus staat onder druk en een vervuiling of contaminatie door bacteriën is daarbij uitgesloten wat onder andere heel interessant is voor cosmetische en farmaceutische toepassingen alsook in de voedingsindustrie. De hygiënische eigenschappen van de inhoud van de bus blijven behouden tot de aangegeven houdbaarheidsdatum. Maar dat kon u zelf wel raden.

 

....gemaakt van duurzaam materiaal

Een van de prijzen die uitgereikt zal worden, is de Award voor milieu en duurzaamheid.  In dat kader stellen we ons de vraag of het schuldgevoel wanneer we een spuitbus in de vuilbak gooien, terecht is.  Want de hygiëne en de duurzame dosering van het product, worden maar door één ding mogelijk gemaakt: de verpakking.  Soms bijna een kunstwerk maar gelukkig, in de meeste gevallen volledig recycleerbaar.  Sinds wij Belgen ‘sorteren’ verheven hebben tot een nationale sport, worden ook spuitbussen braaf in de PMD zak gegooid of met het Klein Gevaarlijk Afval meegegeven.  Daarna worden stalen en aluminium bussen gescheiden, apart vermalen en gesmolten en daarna in rollen of staven gegoten.  Deze gerecycleerde metalen kunnen daarna opnieuw verwerkt worden bij de productie van fietsen, machines, conserverblikken en …spuitbussen.  Dit proces kan bij blikken en aluminium spuitbussen ontelbaar keren herhaald worden zonder het minste verlies van kwaliteit.  Ook de kunststof onderdelen zoals de beschermkap en de spuitmond zijn perfect recycleerbaar.

 

…gesteund door nieuwe ontwikkelingen

‘De metaalindustrie is continu bezig met de ontwikkeling van duurzamere spuitbussen.  Zo worden momenteel dunnere metaalsoorten ontwikkeld die onder dezelfde druk kunnen staan.  Op die manier verbruiken we minder energie, grond-en hulpstoffen’ vertelt Jef Brouwers, voorzitter van de aerosolcommissie bij DETIC, raadslid van de FEA en Vice President European Operations van CRC Industries Europe bvba.  Onlangs nog publiceerde TNO, een onafhankelijk onderzoeksorganisatie, in opdracht van de metaalindustrie een studie waaruit blijkt dat van 2006 tot 2008 de milieu-impact van de gemiddelde aerosol gedaald is met 17%.  Het zijn voornamelijk verbeteringen in de productie van staal en blik en een verhoogd recyclagepercentage waaraan de industrie dit opmerkelijk resultaat te danken heeft.

En niet enkel op vlak van milieu zet de industrie zijn beste beentje voor.  ‘In Groot-Brittanië heeft de aerosolindustrie een instrument ontwikkeld, die de concentratie van verschillende stoffen berekent in een leefomgeving.  Op die manier kan men de luchtkwaliteit nagaan na gebruik van een aerosol en kunnen productformules eventueel aangepast worden zodat de luchtkwaliteit verbetert.  Dit vrijwillig initiatief wordt nu verdergezet op Europees niveau.’, vertelt Jef Brouwers, ‘De aerosolindustrie zet stappen in de duurzame richting.  En alleen op die manier zetten we het werk verder’

De overige prijzen die uitgereikt zullen worden zijn die voor meest innovatieve verpakkingsdesign, meest innovatieve aerosolproduct en voor meest creatieve aerosol marketingstrategie.  DETIC kijkt alvast uit naar de uitreiking ervan tijdens het International Congress and Exhibition van de FEA.

 <top

 

 

 

In het kort

Milieuafdruk van producten

DETIC is actief betrokken bij het Europese project voor de berekening en communicatie van de milieuafdruk van producten.  De A.I.S.E. (Europese detergentenvereniging) heeft samen met DETIC en AFISE (Franse vereniging), Ecover, Vandeputte, Henkel, McBride, SC Johnson, Procter & Gamble en Unilever een concreet project ingediend voor twee productcategorieën: wasmiddelen en badkamerreinigers in verstuiver met hendel.  Anderzijds wil DETIC als « stakeholder » deelnemen aan het project rond shampoos dat Cosmetics Europe ingediend heeft.  De bal is aan het rollen gegaan.

 

« I prefer 30° » in de strijd tegen klimaatverandering

De A.I.S.E. en DETIC gaan van start met een grote communicatiecampagne om de gemiddelde wastemperatuur te verlagen. Dit in heel Europa en vooral in België, waar de detergentensector en de distributeurs een sectoraal akkoord ondertekend hebben die een verbintenis in die zin bevat.  DETIC zoekt actief naar partners voor de implementatie van « I prefer 30° », een initiatief dat tijdens de modeweek in Milaan door de Europese Commissaris voor Klimaat officieel gelanceerd werd.  De consumentencampagne zou in januari 2014 van start moeten gaan. Interesse? Meer info: www.iprefer30.eu. en www.detic.be, of contacteer Sarah Doms ( sdoms@detic.be)

 

Veilig in de Zon

Na een lange, sombere winter was de zon in de maanden juli en augustus weer volop van de partij in ons kleine België.  Heel wat Belgen hebben dan ook volop van de zonnestralen genoten.  DETIC heeft hiervan gebruik gemaakt om de informatiecampagne «Veilig in de Zon» via Facebook weer op te rakelen.  Ga eens kijken op http://www.veiligindezon.be.

 

U zoekt een laboratorium, wij vinden het voor u!

Nieuwe dienst voor de DETIC-leden: dankzij de medewerking van een student-stagiaire in cosmetologie, heeft DETIC een database samengesteld met Europese laboratoria die proeven verrichten ter beoordeling van de eigenschappen van cosmetische producten.  Bent u op zoek naar een laboratorium voor een klassieke objectivering of een objectivering op maat? Dan bezorgt DETIC u de gegevens van de laboratoria die aan uw verwachtingen voldoen.

 

Belgische alliantie voor duurzame palmolie

DETIC is toegetreden tot de Belgische alliantie voor duurzame palmolie.   Voortdurend zijn de DETIC-sectoren op zoek naar hernieuwbare grondstoffen die op een duurzame manier beheerd worden.  Palmolie vormt een eerste stap in dat proces.  DETIC wil de problematiek aankaarten van de traceerbaarheid van derivaten, waaronder in het bijzonder oppervlakteactieve stoffen.  Meer info

 

DETIC-leden zorgen voor 23.907 ton minder CO2

Door deel te nemen aan het recyclagesysteem voor huishoudelijke verpakkingen dat Fost Plus in België organiseert, hebben de DETIC-leden in 2012 gezorgd voor 23.907 ton CO2  minder uitgestoten broeikasgassen. Cijfer 2012 – berekening door Intertek-RDC.

 

International Classification Network

Binnenkort krijgen DETIC-leden exclusieve toegang tot het ICN (International Classification Network).  Het ICN is een door de Europese industrie ontwikkeld netwerk dat toegang verleent tot «expert judgements» ter beoordeling van de corrosiviteit van formules.  Het ICN baseert zich op testresultaten in de plaats van een beoordeling door berekening.  Het is een performante en beter aangepaste methode.  Meer info: secretariat-detic@detic.be.

 

Agenda

 

28ste congres van de FEA

Niet te missen, het 28ste internationale congres van de aerosolindustrie.  De editie 2013 vindt plaats op 24, 25 en 26 september in Madrid.  Tegelijk is er ook een expositie.   Info: www.aerosolmadrid2013.com

 

DETIC – Opleiding Biociden – De regelgeving begrijpen en er voordeel uit halen

Geen eenvoudige zaak, de regelgeving inzake biociden!  Toch is een goed inzicht in die regelgeving vereist om uw producten commercieel te profileren en met succes op de markt te brengen in België.  Welke veranderingen staan u te wachten?  Binnen welke termijnen?  Hoe kan u voordeel halen uit dit strenge regelgevende kader? 

Van formulering via etikettering tot toelating om een product op de markt te brengen, DETIC beantwoordt al uw vragen!  Afspraak op 30 oktober 2013. 

 

AISE Info Day 2013

Noteer het alvast in uw agenda: op 3 december 2013 organiseert de A.I.S.E. haar 10de informatiedag onder de titel “Safe use of cleaning products: making the label work and securing consistent consumer communication”.  Diezelfde dag zullen de ICN-tools gelanceerd worden (International classification Network).

<top

  

Verantwoordelijke uitgever: Frédérick Warzée - fwarzee@detic.be