U bent hier:

Newsletter 2020

 

 

  1. Hoe DETIC de rush naar handgels mee in goede banen leidde
  2. Cosmetica-apps staan op gespannen voet met de wetgeving
  3. Nieuw Charter voor duurzame onderhoudsproducten
  4. Gebruik zonnecrème op maat van uw huidtype (en vermijd overmatige blootstelling)
  5. Inspiratie voor duurzame ontwikkeling in de lijm– en mastiekindustrie
  6. Het is gevaarlijk (en verboden) om een cosmetisch product voor te stellen als een biocide 

 

 

Hoe DETIC de rush naar handgels mee in goede banen leidde

Verschillende sectoren vielen noodgedwongen stil omwille van de coronacrisis. Niet zo voor het leeuwendeel van de DETIC-leden, zoals bijvoorbeeld producenten van ontsmettingsmiddelen. Zij behoorden tot de meest gesolliciteerde bedrijven. Sterker nog, de sectoren van DETIC werden op 18 maart erkend als cruciale sector die essentiële diensten levert voor de maatschappij en noodzakelijk is voor het socio-economisch functioneren van het land. Daarom bleven zij doorwerken waar anderen tegen beperkingen aanliepen.

De overheid nam snel een aantal ingrijpende beslissingen om de coronacrisis te bezweren. DETIC stond klaar om enerzijds de vertaalslag te maken naar haar leden en anderzijds de stem van de sector te vertolken naar de overheid toe. Zo kwam er een tijdelijk verbod op de verkoop van alcoholgel aan het grote publiek, om voorrang te kunnen geven aan het zorgpersoneel. Tegelijk steeg de nood aan kwalitatieve desinfectiemiddelen, ook vanuit de bedrijfswereld.

Naarmate de maatregelen verspoelden en meer mensen aan het werk mochten, bleef de vraag naar ontsmettingsmiddelen voor op de werkvloer stijgen. DETIC en ook haar leden op individuele basis, schoten in actie. Het was namelijk essentieel om de veiligheid van de werknemers te beschermen. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, lanceerde DETIC op 27 maart 2020 een platform voor ontsmettingsmiddelen voor handen of voor oppervlakken. Producenten konden hier hun producten aanbieden aan wie er naar op zoek was. Van bij de start werd het platform druk bezocht en mogen we gerust van een succes spreken.

Kwaliteit is cruciaal

Door de grote vraag, begonnen creatieve ondernemers volop desinfecterende ontsmettingsmiddelen te produceren, ook als het niet behoort tot hun normale activiteiten. Om deze producten snel op de markt te kunnen brengen, introduceerde de Belgische autoriteiten, in goede verstandhouding met DETIC, een noodprocedure. Tijdelijke toelatingen gaven bedrijven de kans om biocidehoudende producten op de markt te brengen via een kortere procedure dan normaal.

DETIC keek toe op de naleving van de wetgeving en de kwaliteit van dit type producten. Bedrijven die op onze platforms voor ontsmettingsmiddelen staan, beschikken zonder uitzondering over de juiste toelatingen. Een ware garantie voor efficiëntie en kwaliteit aangezien de autoriteiten sinds het begin van de versoepeling een zorgwekkend aantal illegale producten ziet opduiken.

 > topCosmetica-apps staan op gespannen voet met de wetgeving

Gemak dient de mens. Applicaties om producten in een oogopslag te beoordelen tijdens het winkelen, winnen aan populariteit, ook in de cosmeticasector. Toch staat de wildgroei aan apps in schril contrast met de betrouwbaarheid ervan. Sommige ontwikkelaars lijken elementaire deontologische regels gewoon aan hun laars te lappen.

Tal van apps hebben een database waarop gebruikers kunnen nagaan of het product dat ze (willen) kopen schadelijk is. Meestal is dit gebaseerd op de ingrediënten die in het product zitten. Maar hun beoordeling van wanneer een ingrediënt “risicohoudend” is, verloopt niet geheel eerlijk.

In feite zijn cosmeticaproducten die in Belgische winkels te koop zijn per definitie veilig. Daarvoor dienen juist de doorgedreven controles en procedures alvorens zo’n product op de markt gebracht mag worden. Het gebeurt ook dat bepaalde ingrediënten zwartgemaakt worden hoewel zij wettelijk zijn toegestaan en hun veiligheid is gewaarborgd. Soms bestempelen apps ingrediënten als «risicohoudend», terwijl zij recent nog als veilig beoordeeld werden door de Europese autoriteiten.

Misleidende praktijken

De informatie die sommige apps verstrekken is met andere woorden foutief en misleidend, wat op zijn beurt in strijd is met de wet. Het economisch recht bepaalt de kwaliteit en eerlijkheid van informatie die aan consumenten verstrekt moet worden. Overtuigende argumenten ondersteunen de stelling dat het gaat om een misleidende handelspraktijk in de zin van artikel 6 van de Richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken.

DETIC blijft ijveren voor een eerlijke beoordelingen van alle cosmetische producten. We vragen met klem aan de Belgische en Europese instanties om paal en perk stellen aan deze misleidende praktijken, die in sommige gevallen dicht bij bedrog liggen.

 

  > top

 

Nieuw Charter voor duurzame onderhoudsproducten

Het Charter for Sustainable Cleaning 2020+ is een vrijwillig initiatief vanuit de detergenten en -onderhoudsproductenindustrie waarin de sector haar ambities voor duurzaamheid kracht bijzet. Het doel is zowel de impact op het milieu te verkleinen als bij te dragen aan het welzijn van de samenleving. 

In 2005 introduceerde A.I.S.E. de eerste versie van dit Charter. Na een update in 2010, was het opnieuw aan een grondige opfrisbeurt toe. De maatschappelijke context verandert, duurzaamheid komt hoger op de agenda, en ook de wetgeving staat niet stil. Zo is het nieuwe charter in overeenstemming met andere Europese initiatieven rond duurzaamheid, zoals de EU Plastics Strategy en het Circular Economy Package. Bovendien draagt het bij tot 14 van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met in het bijzonder doelstelling 12 “Verantwoorde Consumptie en Productie”.

Ruim 230 Europese bedrijven nemen deel aan het Charter, samen vertegenwoordigen zij 90% van de totale productie in de EU. Het charter voorziet in specifieke bepalingen over de werking van bedrijven zelf en de wijze waarop producten gemaakt worden. Ieder bedrijf dat wil deelnemen, moet aan deze criteria voldoen. Pas nadat zij voldoen aan de minimale en progressieve eisen, mag het officiële Cleanright-logo op de productverpakking.

Deelnemende bedrijven moeten jaarlijks rapporteren over de naleving van het Charter. Al van bij de start mag blijken dat zij het handvest ernstig nemen. Sinds 2006 daalde hun energiegebruik met 33%, de CO2-uitstoot met 40% (per ton geproduceerd) en verminderde de verpakking met 32% per eenheid. Deze resultaten worden vastgesteld door externe auditoren. Zij zullen er op toezien of ook de nieuwe ambities waargemaakt zullen worden.

 > top

 

 

Gebruik zonnecrème op maat van uw huidtype (en vermijd overmatige blootstelling)

De zomer is in aantocht wat betekent dat u weer volop van de zon kunt genieten. Uw huid goed beschermen is daarbij van groot belang, best met een factor op maat van uw noden. De mate van bescherming verschilt van persoon tot persoon en hangt af van de mate van blootstelling. 

De belangrijkste graadmeter om de juiste beschermingsfactor te kiezen, is uw huidtype. Daarvoor onderscheidt men meestal zes huidtypes waarbij type 1 het meest gevoelige voor de zon is, en type 6 het best bestendig tegen de zon. Kinderen zijn een aparte categorie omdat zij extra kwetsbaar zijn. Zij zijn nog in volle ontwikkeling waardoor hun huid dunner en gevoeliger is dan die van volwassenen. Voor hen is altijd een zeer hoge beschermingsfactor aangewezen. Baby’s mogen nooit direct in de zon blijven.

Ook de mate van blootstelling aan de zon heeft rechtstreeks invloed op de bescherming die u nodig hebt. Extreme blootstelling betekent een UV-index van 8 of meer. Deze blootstelling komt enkel voor op specifieke plaatsen - denk bijvoorbeeld aan de felle zon op gletsjers of in de tropen. Daarnaast is er een onderscheid nodig tussen aanzienlijke blootstelling (stranden, buitenactiviteiten van lange duur, rond het middaguur…) of matige blootstelling (bewolkte hemel, ochtend, late namiddag).

Om te weten welke factor zonnecrème u nodigt heeft, hou dan rekening met uw huidtype én de mate van blootstelling. Op veiligindezon.be vindt u de aangewezen beschermingsfactor per huidtype en situatie.

 > top

 


Inspiratie voor duurzame ontwikkeling in de lijm– en mastiekindustrie

Eigen aan lijmen en mastieken is dat ze in een waaier aan sectoren gebruikt worden. Gebouwen, meubels, elektronica en zo veel meer objecten staan of vallen bij deze techniek om onderdelen aan elkaar te hechten. Lijmen en mastieken maken zo een klein maar essentieel onderdeel uit van het geheel waarin ze gebruikt worden. Toch levert deze sector een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

Hoe kunnen we bedrijven in onze sector aanmoedigen om duurzamer te werk te gaan? Over deze vraag heeft de Europese organisatie voor lijmen mastieken (FEICA) zich grondig gebogen, met resultaat. De organisatie lanceerde een platform voor duurzame ontwikkeling waar best practices uitgewisseld worden. 

Uitwisseling van goede praktijken zet bedrijven aan om van elkaar te leren en faciliteert zo de transitie naar een circulaire economie. De cases gaan bijvoorbeeld over goede praktijken bij het gebruik van lijmen en mastieken zelf. Maar net zo goed gaat het over de organisatie en werking van bedrijven - bijvoorbeeld over een efficiënter energieverbruik.

Dit initiatief gebeurt in het kielzog van andere Europese ontwikkelingen zoals de European Green Deal en de transitie naar een circulaire economie. De goede praktijken zijn daarom ook vindbaar via het European Circular Economy Stakeholder Platform, dat een ruimer netwerk is van stakeholders in de circulaire economie.

 > top

 Het is gevaarlijk (en verboden) om een cosmetisch product voor te stellen als een biocide

Voor sommige producten is niet meteen duidelijk tot welke productcategorie zij behoren. Is het een cosmetisch product, een medicijn of een biocide? Dit onderscheid is erg belangrijk omdat iedere categorie aan een eigen set regels onderhevig is en specifieke kenmerken heeft. Het is gevaarlijk en zelfs verboden om een cosmetisch product voor te stellen als een biocide of medicijn.

Cosmetische producten voor persoonlijke hygiëne zijn veelal bedoeld om vuil of huidafscheidingen los te weken en met het waswater te verwijderen. In het specifieke geval van SARS-CoV2 (Covid-19), vernietigt zeep het lipide (olie) beschermende oppervlak van het virus wat toelaat om het te elimineren. De handen grondig wassen met vloeibare zeep is de zogenaamde eerstelijnsbescherming.

Hydroalcoholische gels zijn dé tweedelijnsbescherming als er geen mogelijkheid is om de handen te wassen. Voor een goede werking moet dit wel virucide zijn, waardoor het niet enkel bacteriën maar ook virussen doodt. DETIC hamert erop dat de kwaliteit van dit soort producten cruciaal is.

Illegale producten in omloop

Handgels met een alcoholconcentratie van 60% - 80% worden wel als werkzaam beschouwd en gelden in de regel als biocide (ongeacht of er een biocideclaim is of niet). Wettelijk gezien is zo’n virusdodend middel aan specifieke regels onderhevig. Een biocide moet bij de Belgische overheid geregistreerd worden en zijn werkzaamheid tegen bacteriën, schimmels en/of virussen bewijzen vooraleer het product geproduceerd en op de markt gebracht mag worden.

In de strijd tegen het coronavirus moeten alle betrokkenen kunnen beschikken over hoogkwalitatieve biociden om zo de tweedelijnsbescherming van eenieder te verzekeren en de verspreiding van het virus in te dammen. Daarom hebben de Belgische instanties, in samenwerking met DETIC, een noodprocedure uitgerold voor het toekennen van tijdelijke toelatingen voor bepaalde soorten biociden. Zo werd de productie ervan gefaciliteerd op een moment dat de nood heel hoog was.

Momenteel maken de Belgische autoriteiten zich zorgen over het verschijnen op de markt van illegale biociden, voornamelijk desinfecterende handgels. Om de naleving van de in de handel gebrachte gels te waarborgen, hebben de autoriteiten een lijst vrijgegeven van bedrijven die een vergunning hebben gekregen. Ook DETIC heeft een lijst beschikbaar gesteld. Raadpleeg: www.detic.be/nl/lijst-hydroalcoholische-gels-793

  > top

 

 

Blijf op de hoogte van actuele topics en volg DETIC op sociale media:

LinkedIn: DETIC asbl vzw

Twitter: @DETICNL

Belgian Cosmetics