U bent hier:

Wie zijn wij?

 

DETIC is de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de producenten en verdelers van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden en aerosolen.

 

 cosmetica, onderhoudsproducten, detergenten, lijmen en mastieken, biociden, aerosols

Onze waarden

Het verenigingsgevoel – de hoeksteen

DETIC is in de eerste plaats een vereniging van bedrijven die collegiaal en solidair werken aan een gemeenschappelijk doel. Een trefpunt waar leden spreken, luisteren en elkaar helpen. De vereniging geeft haar leden de noodzakelijke kennis, ervaring en deskundigheid om hun maatschappelijk doel/activiteiten te bereiken. Daarbij verzekert DETIC ieders inspraak en waarborgt zij zowel de individualiteit als de vertrouwelijkheid van de samenwerking met respect voor de mededingingsregels.

 

Diversiteit – intersectorale synergie

DETIC verenigt bedrijven van alle formaten en uit diverse sectoren binnen één gelijke structuur (één lid = één stem). Dankzij de complementariteit van haar sectoren en intersectorale uitwisselingen heeft de vereniging een brede verankering. Op die manier haalt zij voordeel uit de grote veelheid aan ideeën en de sterk uiteenlopende deskundigheid van haar leden.

 

Geëngageerd en toegankelijk – dienstverlening op maat

DETIC stelt alles in het werk om de problemen van haar leden aan te pakken en om te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst. De medewerkers op het secretariaat zijn toegankelijk en verstrekken continu diensten «op maat». Menselijke relaties en inlevingsvermogen staan centraal in de werking van de vereniging, die uiteindelijk maar één doel voor ogen houdt: haar leden ten dienste staan.  

 

Open en integer - een geloofwaardige gesprekspartner

DETIC houdt voeling met de moderne samenleving met een sterke focus op de noden van haar stakeholders waarmee ze een open dialoog onderhoudt. Met respect voor haar eigen integriteit en die van haar partners, voert DETIC een proactief partnershipbeleid op basis van een gedurende de jaren opgebouwde maatschappelijke geloofwaardigheid en erkenning. Om transparantie te verzekeren, is DETIC ingeschreven in het lobbyregister van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Europees transparantieregister.

 

Onze missie

Als woordvoerder van verschillende sectoren in België en in het Groothertogdom Luxemburg bouwt DETIC aan een positieve en geloofwaardige reputatie voor de aangesloten bedrijven. De belangrijkste opdracht van de vereniging is haar leden te ondersteunen, te begeleiden en te adviseren bij het verantwoord op de markt brengen van hun producten, diensten en oplossingen. DETIC beschikt over de nodige expertise op het gebied van regelgeving en techniek, alsook op het vlak van communicatie en duurzame ontwikkeling.

Onze filosofie

DETIC helpt haar leden zich te ontplooien binnen het nieuwe model van Duurzame Ontwikkeling.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze sectoren

De ondernemingen die binnen DETIC vertegenwoordigd zijn, produceren en verkopen producten die het leven van alle dag aangenamer maken (cosmetica, onderhoudsproducten, lijmen, schoonmaakmachines...). Zij waarborgen de consument veilige, hoogkwalitatieve producten. Bovendien richten deze producten zich niet alleen tot het grote publiek, zij komen ook de professionele, industriële en institutionele sector ten goede.

Deze permanente verbetering van het algemeen welzijn is mogelijk dankzij doorgedreven innovatie gekoppeld aan respect voor mens en milieu.

Al vele jaren onderschrijft onze sector het internationale Responsible Care-programma, dat in Europa in de jaren '90 op gang gekomen is. Dit programma staat voor een formele verbintenis vanwege ondernemingen dat zij alles in het werk zullen stellen om beter te presteren op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming.

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

 

DETIC schaart zich achter het concept van duurzame ontwikkeling dat door de UNO in 1992 in Rio de Janeiro goedgekeurd werd. Dit is een ontwikkelingsmodel dat tegelijk milieuvriendelijk, economisch leefbaar en sociaal aanvaardbaar is.

Met andere woorden betekent duurzame ontwikkeling dat de ontwikkeling en de organisatie van de huidige maatschappij zodanig gestuurd moeten worden dat zij de toekomst van latere generaties niet in het gedrang brengen.

 

 

 

De activiteiten van onze leden 

De geassocieerde werkende leden van DETIC zijn natuurlijke of rechtspersonen aangesloten bij essenscia (Federatie der Chemische industrie en van life sciences), die een activiteit uitoefenen op het gebied van:

 • de productie, invoer, uitvoer of distributie op het vlak van zepen, wasmiddelen
 • en onderhoudsproducten (inclusief ontsmettingsmiddelen, insecticiden, …)
 • cosmetica
 • lijmen, dichtingstoffen
 • aanverwante producten en uitrusting
 • zowel voor huishoudelijk gebruik als voor institutioneel of industrieel gebruik
 • de productie, invoer, uitvoer of distributie van grondstoffen die gebruikt worden in de industrie van bovengenoemde producten
 • vetzuren
 • oppervlakte-actieve stoffen
 • glycerine
 • andere grondstoffen

De geassocieerde buitengewone leden zijn met name de natuurlijke personen of rechtspersonen die diensten aan de vereniging kunnen bewijzen, maar de voorwaarden niet vervullen om lid te zijn van de Federatie der Chemische Nijverheid van België, bijvoorbeeld de fabrikanten van spuitbussen, de fabrikanten van voedingsmiddelen in spuitbussen verpakt, de fabrikanten en invoerders van machines en toebehoren voor reiniging, enz.