Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden en aerosolen

U bent hier:

Opinies

 

Lees hier de opinies van DETIC, die doorgaans verschijnen in onze newsletter. Ontvangt u nieuwe opinies graag rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief door uw e-mailadres in te geven in het vak onderaan deze pagina. Op onze perspagina vindt u onze standpunten en persberichten.

 

 

Standpunt van DETIC over de recycleerbaarheid van kleefstoffen

lijm electronica

De DETIC-leden scharen zich volop achter het idee van ecodesign om hergebruik en recyclageoplossingen voor elektronische producten en componenten te bevorderen. De doelstellingen inzake afvalreductie en het doorgroeien naar een volledig circulaire economie reiken verder dan wat economische spelers in hun eentje kunnen bewerkstelligen.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

 

Een Green Deal als uitdaging voor verpakkingen. DETIC neemt de handschoen op!

vlaamse green deal

Iedereen weet hoe belangrijk de verpakking is voor een product. Zij dient om de inhoud te beschermen en te bewaren, informatie voor de consument op aan te brengen en zij draagt ook bij tot het imago en de marketing van het product. De Vlaamse regering heeft beslist om verpakkingen voor een grote uitdaging te plaatsen in de vorm van een Green Deal die bedoeld is om, in de sectoren van DETIC, de verkoop in bulk of het hergebruik van verpakkingen te promoten.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

 

Chemicals Strategy for Sustainability: Een succes of een ramp?

chemiebeleid

De volle titel van dit project dat de Europese Commissie in oktober vorig jaar lanceerde, luidt: «Strategie voor duurzame chemische stoffen op weg naar een gifvrij milieu». Een gebalde, ambitieuze omschrijving waarachter een algemene herziening schuil gaat van de strategie inzake chemische producten, dit met de bedoeling de bestaande wetgeving aan te passen en zo nodig bijkomende hulpmiddelen toe te voegen. Bij de bekendmaking ervan leek het project haalbaar, maar… er is een maar.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

Vindt u zeep van essentieel belang?

cosmetic cluster founding members

Al ruim een jaar gooit de covid-19-pandemie het leven van vele miljarden mensen overal ter wereld overhoop. In de strijd tegen dit virus is er één cruciaal eerste-lijnswapen: uw zeep! Ja, u leest het goed. Het SARS-CoV-2 en andere varianten die verantwoordelijk zijn voor covid-19, worden vernietigd wanneer u uw handen wast met een cosmetisch basisproduct. In de lijst met producten die door onze beleidsmakers als noodzakelijk erkend worden, staan nochtans geen cosmetica. Het belang ervan wordt gewoon van tafel geveegd: cosmetica zijn het slachtoffer van instinctieve discriminatie.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

Hoe DETIC de rush naar handgels mee in goede banen leidde

cosmetic cluster founding members

Verschillende sectoren vielen noodgedwongen stil omwille van de coronacrisis. Niet zo voor het leeuwendeel van de DETIC-leden, zoals bijvoorbeeld producenten van ontsmettingsmiddelen. Zij behoorden tot de meest gesolliciteerde bedrijven. Sterker nog, de sectoren van DETIC werden op 18 maart erkend als cruciale sector die essentiële diensten levert voor de maatschappij en noodzakelijk is voor het socio-economisch functioneren van het land. Daarom bleven zij doorwerken waar anderen tegen beperkingen aanliepen.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

 

Sectoraal akkoord – de beste oplossing?

cosmetic cluster founding members

Bij nader inzicht is een wet niet echt een regelgevend instrument dat responsabiliseert. Een wet wordt opgelegd, moet nageleefd worden, en wie dat niet doet, wordt gestraft. En dat staat ver af van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat een vrijwillig engagement inhoudt, maar wel bewust en standvastig. Bestaat er een alternatief voor de wet? Een alternatief dat wel degelijk « responsabiliseert» ? Jawel. Het sectoraal akkoord.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

 

Circulaire economie – Naar biosourced? Niet zo eenvoudig.

cosmetic cluster founding members

Al bijna 20 jaar onderzoeken de DETIC-sectoren oplossingen, productiemethodes en producten vanuit een visie die focust op «duurzame ontwikkeling». Inzake leefmilieu moeten wij vaststellen dat twee aandachtspunten de onderbouw vormen voor de meeste huidige initiatieven: het zoeken naar duurzame toeleveringsbronnen en het omgooien van de verbruiksgewoonten richting duurzaam verbruik. Wanneer wij de LCA-methodiek toepassen op onze sectoren, zien wij dat er twee doorslaggevende fases zijn om de milieu-impact van onze producten te beoordelen: de gebruiksfase en de keuze van de grondstoffen. Op die niveaus moeten wij ingrijpen om de ecologische voetafdruk van onze producten en in het bijzonder de impact ervan op de biodiversiteit, verder te verkleinen.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

CLP? Weg ermee!

cosmetic cluster founding members

CLP (Classification & Labelling & Packaging) staat voor een Europese verordening, die «gevaarlijke» producten (gevaarlijk volgens de wettelijke definitie en niet in de gangbare betekenis) indeelt volgens het gevaar dat zij inhouden en communicatie oplegt die bij dat soort gevaar hoort. Bemerk dat de indeling gebaseerd is op de eigenschappen van de stoffen die in de productsamenstelling gebruikt worden en geen rekening houdt met de werkelijke blootstelling aan die stoffen. We hebben hier dus niet te maken met een beoordeling van het risico maar van een potentieel tot zelfs theoretisch gevaar. Ook vertaalt de bijbehorende communicatie enkel de indeling van het product (bijtend, ontvlambaar, enz.) maar zegt ze verder niets over de manier waarop een gebruiker zich tegen het gevaar kan wapenen. CLP is daarom een verordening van scheikundigen en geen communicatietool naar de eindgebruiker en zeker niet naar de gemiddelde consument toe.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

Zinvol actie ondernemen kan alleen met ondersteunende waarden

cosmetic cluster founding members

Als beroepsvereniging vormt DETIC de tussenschakel tussen de maatschappij (overheden, NGO's, consumenten) en één of meer industriële sectoren. De opdracht is duidelijk: de leden ondersteunen, begeleiden en adviseren bij het «verantwoord» op de markt brengen van hun producten, diensten en oplossingen. DETIC beschikt over de nodige expertise inzake regelgeving en techniek alsook op het vlak van communicatie en duurzame ontwikkeling. De vereniging treedt op als woordvoerder voor haar sectoren om hen een positief en duurzaam imago aan te meten en dat imago in stand te houden. Dit alles is gebaseerd op de filosofie waarbij DETIC werkt aan de ontplooiing van zijn leden binnen het nieuwe maatschappelijke model van Duurzame ontwikkeling.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)