U bent hier:

Opinies

 

Lees hier de opinies van DETIC, die doorgaans verschijnen in onze newsletter. Ontvangt u nieuwe opinies graag rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief door uw e-mailadres in te geven in het vak onderaan deze pagina. Op de 'pers' pagina vindt u onze persberichten.

 

Detergenten & Probiotica – laten wij ruimte scheppen voor innovatie

detergenten probiotics

De invoering van biologische ingrediënten* zoals probiotica en de derivaten ervan (pro/pre/post biotica) schept nieuwe mogelijkheden tot innovatie in de sectoren van detergenten en cosmetica. In de detergentensector vertaalt zich dat in nieuwe hygiëneconcepten zoals het behoud van netheid in de tijd of selectieve reiniging, wat zo de deur opent naar nieuwe claims. Het gebruik van biologische materialen vormt ook een alternatief voor het gebruik van petro-sourced ingrediënten.

Lees verder (Franstalige versie)

 

 

Verpakking: naar een greenwashingtaks?

belasting verpakkingen

Net als in veel landen van Europa vaart de fiscaliteit in België een nieuwe koers wat het leefmilieu betreft. Bedoeling is enerzijds de werklast te verminderen, en anderzijds moet dit ten goede komen aan het milieubeleid en aan de strijd tegen klimaatverandering. In de huidige context is deze fiscale bijsturing duidelijk een goede zaak, ook al gaat de opbrengst van de taks in bepaalde gevallen niet naar milieubescherming.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

Wat als de Europese consument over een betrouwbare bron van informatie over cosmetica zou beschikken?

cosmetica ingrediënten

Op 16 februari jongstleden is de COSMILE Europe database in 14 talen in de Europese Unie online gegaan. COSMILE Europe is een Europees initiatief dat voortbouwt op Duitse en Franse voorgangers en ondersteund wordt door talloze nationale verenigingen uit de cosmeticasector, waaronder ook Detic. De database verleent toegang tot gegevens betreffende meer dan 30.000 cosmetica-ingrediënten, alsook tot algemene informatie over die producten.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

De INCI-ingrediëntenlijst: eeuwige bron van verzinselen over cosmetica

cosmetica etiket

De lijst met ingrediënten die bij wet verplicht op het etiket van cosmetica moet staan, geeft steeds vaker aanleiding tot uit de lucht gegrepen interpretaties en verkeerd begrip. De lijst wordt als voor de consument ingewikkeld en onbegrijpelijk bestempeld omdat aan die lijst deugden, eigenschappen en informatieve waarde toegekend worden die zij niet bezit. Eigenlijk wordt van de lijst gevraagd wat zij niet kan geven, met extrapolaties uit onwetendheid tot gevolg. Wij zetten alles even op een rijtje…

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

  

Chemische recyclage, een opportuniteit voor de circulaire economie

plastiek recyclage

Er bestaat geen wondermiddel waarmee wij een circulaire economie voor plastics realiteit kunnen laten worden. Dit kan alleen gebeuren door een intelligente combinatie van elkaar aanvullende oplossingen, die geschikt zijn voor de complexe waardeketen van plastics (met zijn vele producten, types, kwaliteiten en toepassingen). Naast het stimuleren van minder gebruik en een beter hergebruik van plastic afval, zal de ontwikkeling van bestaande en nieuwe recyclageoplossingen gelijk op moeten gaan. Hier kan chemische recyclage het verschil maken.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

Naar een slimme transparantie

bewaarmiddelen regelgevingGreenwashing, valse informatie, toxicologische dramaturgie en zelfs desinformatie zijn gemeengoed geworden in bepaalde productcommunicatie, of deze nu het werk zijn van derden of van bedrijven zonder scrupules. Van Yuka via cruelty free labels tot de mythe van de natuurlijkheid van eindproducten, het is duidelijk dat sommigen de consument als idioten beschouwen. Een situatie die de gemiddelde consument in een storm van claims stort, die verwarring, angsten en ongeloof veroorzaken. Het zijn drie «giftige» ingrediënten als wij de markt voor consumptiegoederen in een context van gezonde concurrentie willen plaatsen en de consument de feitelijke informatie willen geven die hij nodig heeft om weloverwogen keuzes te maken zonder grijze zones.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

Diversiteit van conserveermiddelen is cruciaal

bewaarmiddelen regelgeving

Conserveermiddelen zijn onderworpen aan tal van strenge wetgevende procedures: bij cosmetische producten worden ze geregeld door de cosmeticaverordening, bij de andere producten is het de biocideverordening. Maar daar stopt het niet. Er is namelijk ook de verordening over indeling, etikettering en verpakking (CLP-verordening) van stoffen en mengsels die een sterke invloed kan hebben op de toelating van conserveermiddelen in deze producten, en meer bepaald in consumentenproducten. En daar wringt het schoentje.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

 

Standpunt van DETIC over de recycleerbaarheid van kleefstoffen

lijm electronica

De DETIC-leden scharen zich volop achter het idee van ecodesign om hergebruik en recyclageoplossingen voor elektronische producten en componenten te bevorderen. De doelstellingen inzake afvalreductie en het doorgroeien naar een volledig circulaire economie reiken verder dan wat economische spelers in hun eentje kunnen bewerkstelligen.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

 

Een Green Deal als uitdaging voor verpakkingen. DETIC neemt de handschoen op!

vlaamse green deal

Iedereen weet hoe belangrijk de verpakking is voor een product. Zij dient om de inhoud te beschermen en te bewaren, informatie voor de consument op aan te brengen en zij draagt ook bij tot het imago en de marketing van het product. De Vlaamse regering heeft beslist om verpakkingen voor een grote uitdaging te plaatsen in de vorm van een Green Deal die bedoeld is om, in de sectoren van DETIC, de verkoop in bulk of het hergebruik van verpakkingen te promoten.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

 

Chemicals Strategy for Sustainability: Een succes of een ramp?

chemiebeleid

De volle titel van dit project dat de Europese Commissie in oktober vorig jaar lanceerde, luidt: «Strategie voor duurzame chemische stoffen op weg naar een gifvrij milieu». Een gebalde, ambitieuze omschrijving waarachter een algemene herziening schuil gaat van de strategie inzake chemische producten, dit met de bedoeling de bestaande wetgeving aan te passen en zo nodig bijkomende hulpmiddelen toe te voegen. Bij de bekendmaking ervan leek het project haalbaar, maar… er is een maar.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

Vindt u zeep van essentieel belang?

cosmetic cluster founding members

Al ruim een jaar gooit de covid-19-pandemie het leven van vele miljarden mensen overal ter wereld overhoop. In de strijd tegen dit virus is er één cruciaal eerste-lijnswapen: uw zeep! Ja, u leest het goed. Het SARS-CoV-2 en andere varianten die verantwoordelijk zijn voor covid-19, worden vernietigd wanneer u uw handen wast met een cosmetisch basisproduct. In de lijst met producten die door onze beleidsmakers als noodzakelijk erkend worden, staan nochtans geen cosmetica. Het belang ervan wordt gewoon van tafel geveegd: cosmetica zijn het slachtoffer van instinctieve discriminatie.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

Hoe DETIC de rush naar handgels mee in goede banen leidde

cosmetic cluster founding members

Verschillende sectoren vielen noodgedwongen stil omwille van de coronacrisis. Niet zo voor het leeuwendeel van de DETIC-leden, zoals bijvoorbeeld producenten van ontsmettingsmiddelen. Zij behoorden tot de meest gesolliciteerde bedrijven. Sterker nog, de sectoren van DETIC werden op 18 maart erkend als cruciale sector die essentiële diensten levert voor de maatschappij en noodzakelijk is voor het socio-economisch functioneren van het land. Daarom bleven zij doorwerken waar anderen tegen beperkingen aanliepen.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

 

Sectoraal akkoord – de beste oplossing?

cosmetic cluster founding members

Bij nader inzicht is een wet niet echt een regelgevend instrument dat responsabiliseert. Een wet wordt opgelegd, moet nageleefd worden, en wie dat niet doet, wordt gestraft. En dat staat ver af van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat een vrijwillig engagement inhoudt, maar wel bewust en standvastig. Bestaat er een alternatief voor de wet? Een alternatief dat wel degelijk « responsabiliseert» ? Jawel. Het sectoraal akkoord.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

 

Circulaire economie – Naar biosourced? Niet zo eenvoudig.

cosmetic cluster founding members

Al bijna 20 jaar onderzoeken de DETIC-sectoren oplossingen, productiemethodes en producten vanuit een visie die focust op «duurzame ontwikkeling». Inzake leefmilieu moeten wij vaststellen dat twee aandachtspunten de onderbouw vormen voor de meeste huidige initiatieven: het zoeken naar duurzame toeleveringsbronnen en het omgooien van de verbruiksgewoonten richting duurzaam verbruik. Wanneer wij de LCA-methodiek toepassen op onze sectoren, zien wij dat er twee doorslaggevende fases zijn om de milieu-impact van onze producten te beoordelen: de gebruiksfase en de keuze van de grondstoffen. Op die niveaus moeten wij ingrijpen om de ecologische voetafdruk van onze producten en in het bijzonder de impact ervan op de biodiversiteit, verder te verkleinen.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

CLP? Weg ermee!

cosmetic cluster founding members

CLP (Classification & Labelling & Packaging) staat voor een Europese verordening, die «gevaarlijke» producten (gevaarlijk volgens de wettelijke definitie en niet in de gangbare betekenis) indeelt volgens het gevaar dat zij inhouden en communicatie oplegt die bij dat soort gevaar hoort. Bemerk dat de indeling gebaseerd is op de eigenschappen van de stoffen die in de productsamenstelling gebruikt worden en geen rekening houdt met de werkelijke blootstelling aan die stoffen. We hebben hier dus niet te maken met een beoordeling van het risico maar van een potentieel tot zelfs theoretisch gevaar. Ook vertaalt de bijbehorende communicatie enkel de indeling van het product (bijtend, ontvlambaar, enz.) maar zegt ze verder niets over de manier waarop een gebruiker zich tegen het gevaar kan wapenen. CLP is daarom een verordening van scheikundigen en geen communicatietool naar de eindgebruiker en zeker niet naar de gemiddelde consument toe.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)

 

 

Zinvol actie ondernemen kan alleen met ondersteunende waarden

cosmetic cluster founding members

Als beroepsvereniging vormt DETIC de tussenschakel tussen de maatschappij (overheden, NGO's, consumenten) en één of meer industriële sectoren. De opdracht is duidelijk: de leden ondersteunen, begeleiden en adviseren bij het «verantwoord» op de markt brengen van hun producten, diensten en oplossingen. DETIC beschikt over de nodige expertise inzake regelgeving en techniek alsook op het vlak van communicatie en duurzame ontwikkeling. De vereniging treedt op als woordvoerder voor haar sectoren om hen een positief en duurzaam imago aan te meten en dat imago in stand te houden. Dit alles is gebaseerd op de filosofie waarbij DETIC werkt aan de ontplooiing van zijn leden binnen het nieuwe maatschappelijke model van Duurzame ontwikkeling.

Lees verder (Franstalige versie, Engelstalige versie)