U bent hier:

Absurde beweringen van ’60 millions des consommateurs'

In geen enkel geval mogen onderhoudsproducten gelinkt worden aan producten die de consument blootstellen aan onbekende risico’s.

Een samenraapsel van beweringen en vooroordelen met een gebrek aan grondige kennis vormen de basis van het artikel van de consumentenvereniging. Ze betwisten het aanbod van de industrie en raden de klant aan om zelf aan de slag te gaan met azijn en bicarbonaat. Absolute waanzin!

De producenten van wasmiddelen en schoonmaakmiddelen willen de bevolking van transparante, rationele en duidelijke informatie voorzien. Informatie die in tegenstelling tot het consumentenmagazine gebaseerd is rationele feiten en niet op het creëren van een hype.

Detergenten en reinigingsmiddelen zijn geen onbelangrijke producten en veiligheid is dan ook de hoofdprioriteit van fabrikanten van onderhoudsproducten. Die veiligheid wordt gewaarborgd door strenge regelgeving (Verordeningen Reach[1], CLP[2], detergenten), met daar bovenop een aantal vrijwillige initiatieven vanuit de industrie. Alle fabrikanten hebben zich ertoe verbonden enkel producten op de markt te brengen die veilig zijn bij het gebruik waarvoor zij bestemd zijn. Die producten mogen dan ook in alle veiligheid gebruikt worden.

Volgens strenge criteria beoordeelde en uitgeteste producten

De regelgeving legt een verbod of een beperking op voor de meest gevoelige stoffen in producten voor de consument. Overeenkomstig de Europese regelgeving worden de bestanddelen en ingrediënten van onderhoudsproducten die in Europese Unie vervaardigd of ingevoerd worden, systematisch beoordeeld op hun potentiële gevolgen voor de gezondheid van de mens en voor het leefmilieu. Zo nodig leiden de resultaten van die evaluaties tot de invoering van veiligheids- en risicobeheersmaatregelen, die ook een beperking van het gebruik kunnen inhouden.

Een duidelijke en goed weergegeven productsamenstelling

Op het etiket van onderhoudsproducten kan de consument de samenstelling ervan aflezen. Consumenten die bepaalde stoffen liever willen vermijden, worden gewaarschuwd op de achterzijde van de verpakking of een stof al dan niet aanwezig is. Elk onderhoudsproduct bevat nauwkeurige informatie over gebruik en bewaring in de vorm van pictogrammen en bij wet voorgeschreven zinnen. Zodoende dat de consument dat product in alle veiligheid kan gebruiken. Op de verpakking staat ook te lezen wat de consument bij een ongeval moet doen.

Voor een betere leesbaarheid van die informatie, waarvan de vorm bij wet opgelegd is, bieden de fabrikanten op hun website aanvullende toelichtingen met betrekking tot de samenstelling van hun producten. De industrie van haar kant heeft de website nl.cleanright.eu online geplaatst, waar per productgroep gebruiksaanbevelingen staan.

De sector engageert zich via vrijwillige initiatieven

De fabrikanten van onderhoudsproducten zetten nog een stap verder dan wat de wet voorschrijft om de consument te verzekeren van een optimaal gebruik van hun producten.

Zo hebben zij zich in 2005 geëngageerd via een Sustainable Cleaning Charter, dat intussen door 230 Europese ondernemingen ondertekend werd en 80% van alle producten op de markt bestrijkt. Tijdens hun hele levenscyclus moeten de producten aan bepaalde criteria voldoen, bijvoorbeeld inzake niet-toxiciteit voor het milieu. (www.sustainable-cleaning.com).

Op de website van cleanright vindt u een breed aanbod van nuttige informatie over wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en onderhoudsproducten die u in uw huis gebruikt.

De industrie heeft eveneens iconen voor veilig gebruik gecreëerd. Deze cognitieve pictogrammen verminderen drastisch het risico op een verkeerd gebruik door de consument. 

De leden van DETIC betreuren dat het de auteurs van het artikel duidelijk aan kennis ontbreekt over de voorschriften die de detergentensector naleeft en over de vele initiatieven die in alle transparantie bijdragen aan een continue verbetering.

[1] REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te verbeteren.

[2] De CLP-verordening waarborgt dat werknemers en consumenten in de Europese Unie duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen in de Europese Unie door middel van de indeling en etikettering van chemische stoffen.

Contact (DETIC)

Alane Vanhemelrijk namens Frédérick Warzée - woordvoerder - fwarzee@detic.be - 02 238 98 66