U bent hier:

Belemmeringen voor recyclage overwinnen via dialoog

Go4Circle (bedrijfsfederatie van de circulaire economie) heeft op 16/04 jongstleden de resultaten voorgesteld van een studie naar de belemmeringen voor de recyclage van verpakkingen van consumptieproducten.  Deze studie werd uitgevoerd op vraag van Minister Marghem.

DETIC wil er graag aan herinneren dat zijn sectoren verpakkingen op systemische wijze beschouwen als volwaardige onderdelen van producten.  Daarom berekenen zij de milieu-impact van hun producten via de LCA-methodiek. Volgens deze methodiek is de recyclage van de verpakking bij het einde van de levensduur van het product niet meer dan één van de actiepunten, naast vele andere waarvan de impact soms veel groter is.  De door Go4circle uitgevoerde studie is een analytische benadering, die verpakkingen bestudeert als afzonderlijke elementen, grondstoffen voor recyclage. De studie houdt geen rekening met de evenwichten die meespelen om de milieu-impact van een product te verminderen. Het is van het grootste belang om verpakkingen recyclagegericht te ontwerpen (packaging ecodesign) vanuit een dynamiek die de andere belangrijke impactpunten in de levenscyclus van een product niet in de weg staat.  Als dusdanig is de voorgestelde studie zeker zinvol en vormt op zijn LCA-niveau een aanvulling op het denkwerk en de ontwikkelingen inzake ecodesign.

De door Go4Circle uitgevoerd studie kijkt naar wat in de PMD-zak de storende factoren zijn voor sortering en recyclage en verschaft in werkelijkheid een beter inzicht in de concrete toestand op het terrein van de recyclage. De studie geeft een lijst van de belemmeringen vanwege het productontwerp en verstrekt ook toelichting over de technologische grenzen van de recyclagebedrijven. DETIC is verheugd over dit initiatief vanwege Minister Marghem.  Deze studie zal als grondslag dienen voor een opbouwende dialoog tussen de spelers van de circulaire economie, waaraan onze federatie en haar leden actief zullen deelnemen.

Meer info :

fwarzee@detic.be