U bent hier:

De kwaliteit van hydroalcoholische gels is cruciaal voor de veiligheid

 

DETIC wil er graag aan herinneren dat hygiënemaatregelen de eerste lijn vormen in de strijd tegen het coronavirus. De handen wassen met een vloeibare zeep (een cosmetisch product), dit grondig doen en zo vaak mogelijk, is van het grootste belang.

Corona virus covid-19

Een hydroalcoholische gel gebruiken vormt de tweede lijn als er geen mogelijkheid is om de handen te wassen, of als aanvullende bescherming in een ziekenhuisomgeving. Daarom is het van doorslaggevend belang dat de hydrogel «virucide» is, dit wil zeggen dat de gel niet enkel bacteriën maar ook virussen doodt. De concentratie en de keuze van de ingrediënten zijn dus belangrijk, en vooral is het zo dat een «virucide» product wettelijk gezien een «biocide» is.

Een biocide moet bij de Belgische overheid geregistreerd worden (www.biocides.be) en moet desgevallend zijn werkzaamheid tegen virussen bewijzen vooraleer het product geproduceerd en op de markt gebracht mag worden. Gegeven de huidige crisis hebben de Belgische instanties maatregelen getroffen met het oog op een versnelde registratie van bepaalde categorieën biociden. Bedoeling hiervan is tegemoet te komen aan de gestegen vraag naar deze producten.

Cosmetische producten zijn geen biociden

Opgelet, cosmetische producten voor wastoepassingen in de vorm van hydroalcoholische gels zijn geen biociden en hebben niet de virusdodende werking waardoor zij in tweede lijn geschikt zouden zijn ter vervanging van het wassen van de handen. DETIC wil met nadruk wijzen op het feit dat het gevaarlijk (en verboden) is om een cosmetisch product voor te stellen als een biocide.

In de strijd tegen het coronavirus moeten alle betrokkenen kunnen beschikken over hoogkwalitatieve biociden om zo de veiligheid van eenieder te verzekeren en de verspreiding van het virus in te dammen. Met al hun technische vragen kunnen de leden te allen tijde bij DETIC terecht. Het is nu vooral zaak om de productie van eerstelijns hygiëneproducten en efficiënte virucide biociden te vergemakkelijken en te versnellen.