U bent hier:

Haarkleuring en allergieën.

Een stand van zaken in 10 vragen.

1. Zijn haarkleurmiddelen gevaarlijk?

Neen.

Net als alle cosmetische producten moeten ook haarkleurmiddelen aan een strenge Europese regelgeving voldoen vooraleer zij op de markt mogen komen.  Alle haarkleurmiddelen worden dan ook beoordeeld op hun veiligheid voor de consument.  Zij zijn niet
 schadelijk voor de gezondheid indien zij onder normale gebruiksomstandigheden aangebracht worden. 

Bij de veiligheidsbeoordeling van het product wordt rekening gehouden met het optreden van allergieën, die erg zeldzaam zijn. In Europa is de incidentie van ongewenste effecten van oxiderende haarkleurmiddelen, zware ongewenste effecten inbegrepen, gelijk aan 0,3 tot 4,3 per miljoen verkochte producten.  Die cijfers liggen zo laag dat deze producten terecht als veilig beschouwd worden.     


2. Komen allergieën voor haarkleurmiddelen vaak voor?
                      

Neen.

Elk jaar gebruiken miljoenen mensen haarkleurmiddelen zonder dat zij het minste probleem of enige nevenwerking ondervinden.  Ernstige ongewenste effecten te wijten aan een allergische reactie zijn erg zeldzaam. Toch kan een allergische reactie bij een beperkt aantal mensen voorkomen afhankelijk van hun persoonlijke gevoeligheid, net zoals dat het geval kan zijn met levensmiddelen (eieren, pinda’s, enz.) of met natuurlijke allergenen (pollen, huismijt, …). In Europa is de incidentie van ongewenste effecten van oxiderende haarkleurmiddelen, zware ongewenste effecten inbegrepen, gelijk aan 0,3 tot 4,3 per miljoen verkochte producten.  Wat dus een erg laag cijfer is                                  

3. Waarom dan zoveel voorzorgen?

Haarkleurmiddelen zijn veilige middelen maar niemand is vrij van een allergische reactie, en dit voor welke consumptieproduct ook. Zelfs al komen de ernstige ongewenste effecten erg zelden voor, de gevolgen van een hevige reactie kunnen verregaand zijn.  Daarom stellen de fabrikanten alles in het werk om het risico op hevige reacties, hoe klein ook, zo veel mogelijk te beperken. Anderzijds zijn deze producten ontwikkeld voor gebruik op het hoofdhaar en niet op andere organen zoals de huid, de wimpers of de wenkbrauwen. Daarom is het van groot belang om zo veel mogelijk de regels voor een correct gebruik van die producten te benadrukken. Voor volledige informatie hieromtrent verwijzen wij graag naar: www.mijnhaarkleuren.be                               

4. Wat is een allergie?

Een allergie is een overdreven reactie van het immuunsysteem op een normaal gezien onschuldige stof. Tot op vandaag is niet geweten waarom bepaalde mensen allergische reacties ontwikkelen en anderen niet, en evenmin waarom bepaalde stoffen bijzonder allergeen zijn. De bekendste allergenen zijn de pollen, de huismijt, bepaalde levensmiddelen zoals pinda’s of eieren en bepaalde geneesmiddelen. In cosmetische producten, net zoals in alle courante consumptieproducten, kunnen verschillende soorten stoffen allergische reacties veroorzaken, onder meer de geurstoffen, de conserveermiddelen, de toeslagmiddelen, haarkleurmiddelen.  Voor volledige informatie hieromtrent verwijzen wij graag naar: www.mijnhaarkleuren.be                                                                 

5. Hoe kunt u het allergierisico met haarkleurmiddelen verminderen?

Ook al is het risico op een reactie klein, toch is het belangrijk dat risico zo beperkt mogelijk te houden.

  • Tatoeages met zwarte henna zijn absoluut uit den boze!
  • Voer een gevoeligheidstest uit zoals door de handleiding voorgeschreven,
  • Lees de gebruiksaanwijzing van het product en houd u aan de voorschriften,
  • Draag tijdens het aanbrengen van het product altijd de meegeleverde handschoenen,
  • Spoel onmiddellijk en overvloedig met water bij aanraking met de ogen, het gezicht, de oren, de handen of andere lichaamsdelen,
  • Verwijder metalen spelden en juwelen,
  • Houd u aan de opgegeven inwerktijd.

Voor volledige informatie verwijzen wij graag naar: www.mijnhaarkleuren.be                                        

6. Is de gevoeligheidstest nuttig?

Ja, zeer zeker. Voor allergische personen is dit de manier om te voorkomen dat zij een product aanbrengen, dat mogelijk een ongewenste reactie kan veroorzaken.

Omdat een allergie een verschijnsel is dat van persoonlijke factoren afhangt, valt het onmogelijk te normaliseren. Daarom bevelen de fabrikanten een gevoeligheidstest aan, 48 uur vóór het aanbrengen van een permanente haarkleuring.  Dankzij deze gevoeligheidstest kan de consument nagaan of hij al dan niet op een stof reageert.  Is er een reactie, dan wordt sterk afgeraden het product te gebruiken. Toch is zelfs een negatieve reactie op de gevoeligheidstest geen absolute waarborg dat er geen allergische reactie komt op een haarkleurmiddel. Een miniem risico blijft bestaan, dat is bij allergieën jammer genoeg onvermijdelijk.  Toch kan men dat risico zo beperkt mogelijk houden: zie vraag 3.                 

7. Neem geen risico's

Ook al is het risico op een reactie klein, toch is het belangrijk het risico zo beperkt mogelijk te houden. Daarom is elk gebruik van het product buiten de specificaties zoals vermeld op het etiket en in de handleiding uit den boze.  Een andere manier van gebruiken dan in de handleiding beschreven, is verboden.  De veiligheid van het product wordt immers beoordeeld onder normale gebruiksomstandigheden. Voorts kunnen tatoeages met zwarte henna de consument sensibiliseren voor permanente haarkleurmiddelen en dus het risico op een hevige reactie bij het aanbrengen van het product, aanzienlijk versterken.  Breng het product niet aan wanneer de huid geïrriteerd, gekwetst, beschadigd is of uitslag vertoont. In die gevallen vermindert de beschermende kracht van de huid en zullen de bestanddelen van het haarkleurmiddel makkelijk doordringen, wat op zijn beurt het risico op irritatie en allergische reactie vergroot.

Voor goede gebruikspraktijken van haarkleurmiddelen, lees de gebruiksaanwijzing en ga naar: www.mijnhaarkleuren.be

8. Zijn tatoeages met zwarte henna af te raden?

Ja, dergelijke tatoeages zijn gevaarlijk!

Tijdelijke tatoeages met behulp van henna worden vooral op stranden en festivals aangeboden. Indien zij alleen henna bevatten, zijn zij oranje of lichtbruin en zullen zij vrij snel verdwijnen. Om de tekening donkerder te maken en sneller te fixeren, wordt vaak, in een hoge concentratie, een zwart pigment toegevoegd, parafenyleendiamine. Aangebracht op de huid is dit pigment bijzonder allergeen. Het zit ook in een groot aantal permanente haarkleurmiddelen en kan een kruisallergie veroorzaken vanwege de chemische verwantschap met bijvoorbeeld anesthetica, textielkleurmiddelen, additieven in rubber en kunststoffen.

Er kan dus een allergie optreden door een tijdelijke tatoeage die parafenyleendiamine bevat, en die allergische reactie kan opnieuw opduiken bij het kleuren van het haar.  Voor volledige informatie verwijzen wij graag naar: www.mijnhaarkleuren.be.     

9. Kan een product met natuurlijke of biologische bestanddelen verantwoordelijk zijn voor allergische reacties?

Ja, ook natuurlijke producten op basis van plantenextracten bijvoorbeeld kunnen bij bepaalde mensen allergische reacties veroorzaken. Ook de geurstoffen die aan producten toegevoegd worden, kunnen natuurlijke stoffen bevatten die mogelijk allergeen zijn.  Deze moeten op het etiket vermeld worden. Een allergie is niet afhankelijk van de herkomst van een molecule of een product.                   

10. Waar vindt u relevante informatie over haarkleurmiddelen?

Haarkleurmiddelen zijn geen gevaarlijke producten maar kunnen in zeldzame gevallen allergieën veroorzaken, net zoals dat het geval is voor heel wat consumptieproducten.

Om het risico op een mogelijke allergie voor één van de bestanddelen van een haarkleurmiddel minimaal te houden en het verwachte resultaat te verkrijgen, ga kijken op www.mijnhaarkleuren.be.

Gaat u naar de kapper, raad hem dan aan een bezoekje te brengen aan www.knappekapper.be.