U bent hier:

Handgels (met 60%-80% alcoholconcentratie) vallen onder de biocidewetgeving

 

Sinds de uitbraak van COVID-19 in België, zijn bedrijven massaal hydroalcoholische handgels gaan produceren om aan de hoge vraag tegemoet te komen. In deze context is een goed begrip van de regelgeving noodzakelijk.

Voor sommige producten is het niet meteen duidelijk tot welke productcategorie zij behoren (cosmetica, geneesmiddel, biocide,…). Toch is het van belang om een duidelijk onderscheid te maken, omdat elke productcategorie een eigen set regels met zich meebrengt.

handgels alcohol biocide

Alcoholgels met een concentratie van 60% - 80% worden als werkzaam beschouwd en gelden in de regel als biocide (ongeacht of er een biocideclaim is of niet). Dit blijkt uit de richtsnoer opgesteld door de Gemengde Commissie*.

Bedrijven die dit product op de markt brengen, hebben dus steeds een biocidetoelating nodig. Om antwoord te bieden op de enorme vraag tijdens de coronacrisis, introduceerde de overheid een noodprocedure om snel een biocidetoelating te bekomen.

 

*Richtsnoer met betrekking tot de Borderline Biocide-Cosmetica-Geneesmiddel voor humaan gebruik, gemaakt door de Gemengde Commissie.