U bent hier:

I prefer 30° - De campagne in België.

Wassen op lage temperatuur promoten

Je wasgoed wassen op lage temperatuur levert in de meeste gevallen prima resultaten op. Bovendien is het goed voor je linnen, voor het milieu én voor je portemonnee.

“Wassen op 30° maakt deel uit van de kleine gebaren die Belgen kunnen doen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit soort energiebesparende initiatieven kan ik alleen maar toejuichen”, aldus Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling.

Daarom herlanceren DETIC en al zijn partners, met de steun van minister Marghem, de bewustmakingscampagne « I prefer 30° » voor een periode van 4 maanden.

Het opzet? De Belgen ertoe aanzetten op een lagere gemiddelde temperatuur te wassen. De huidige gemiddelde temperatuur is 41°C, en die kan zeker naar beneden. Een verandering die niet alleen goed is voor het milieu, ook de elektriciteitsfactuur zal er een stuk lichter door worden. Wat dan weer een goede zaak is in deze tijden van energiebesparing.

De campagne « I prefer 30° », fase 2, geniet de steun van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en COMEOS, dit in het kader van een sectoraal akkoord(1), dat tot doel heeft de gemiddelde wastemperatuur in België verregaand te verlagen. Een uitdaging van formaat!

“Wassen op «hoge» temperatuur levert de beste wasresultaten op”, zo luidde lange tijd het advies dat van generatie op generatie doorgegeven werd. Het meest gebruikte wasprogramma in België is 40°C, op de voet gevolgd door 60°C(2). Maar is dat wel echt nodig? Helemaal niet. De tijden zijn veranderd dus moeten wij onze slechte gewoonten en oude praktijken aanpassen. Met de wasmiddelen en wasmachines van vandaag is je wasgoed schoon en fris, ook wanneer je het op lage temperatuur wast(3).

Wassen op 30°C, een bewuste en verantwoorde keuze

 

KOPPEL

Kraaknet wasgoed en duurzame ontwikkeling: zaken die niet voor iedereen hand in hand gaan

Uit LCA-studies (levenscyclusanalyse) is gebleken dat de energie die wasmachines verbruiken om water op de gewenste wastemperatuur te brengen, een grote impact heeft op het milieu(4).

Desondanks blijft de meerderheid van de Belgen vasthouden aan oude gewoontes, namelijk het wassen op hogere temperaturen, hoewel het resultaat net hetzelfde is. Indien we erin slagen die gewoonten te veranderen, dan zal dat onze milieu-impact verminderen, ons wasgoed zal langer meegaan en we zullen onze elektriciteitsfactuur zien dalen.

Een voorbeeld: stel dat de gemiddelde wastemperatuur met slechts 3°C zou dalen, dan zouden de wasmachines in België ongeveer 11% minder stroom verbruiken(5). Uitgedrukt in CO2, zou dit neerkomen op de emissie van  meer dan 10.000 wagens die wegvalt. Sterke argumenten, die moeten overtuigen om voortaan op 30°C of zelfs een nog lagere temperatuur te wassen!

 

Slim wassen begint met het volgen van de « wasgids

wasgids

Wassen op 30°C is in de meeste gevallen zeker mogelijk(3), maar er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Soms is het echt nodig om op een hogere temperatuur (60°C) te wassen: bij erg vuil wasgoed, wasgoed dat in contact gekomen is met een zieke persoon of bij gebruikt keukentextiel.

Het is gewoon een kwestie van gezond verstand!

Meer info: http://www.iprefer30.eu/be 

Download de wasgids:
http://www.iprefer30.eu/animations/BE/flowchart_BE_NL.pdf 

Volg ook zeker onze campagne op Facebook:
www.facebook.com/Iprefer30Belgie

 

 

« I prefer 30 » België mikt op 38°C

De eerste campagne, die 6 maanden duurde, was zeer bemoedigend. Maar toegegeven: de Belg heeft zich niet laten overtuigen. Toch heeft de campagne een positieve invloed gehad: de gemiddelde wastemperatuur in België is stabiel gebleven (41°C) versus een stijging in de andere landen van Europa. De Belgen zijn dus wel degelijk milieubewust.

Van september tot december 2016: dynamische acties om de mensen bewust te maken

De leader-partners (zie lijst) zullen met een online bewustmakingscampagne beginnen. Verder op het programma staan: allerlei streetevents, in shopping centers en in de winkels van deelnemende partners, met weerklank op de pagina www.iprefer30.eu/be-fr#campaign. Om de start van de fase 2 in de verf te zetten, heeft het «I prefer 30°»-team in blakende vorm deelgenomen aan de Oxfam Trailwalker 2016.

De Facebookpagina (www.facebook.com/Iprefer30Belgie) blijft de ruggengraat van de campagne met leuke posts en een eenvoudige, directe slagzin: I prefer 30°C. Bedoeling: de wasgids op een zo groot mogelijke schaal verspreiden. Alle initiatieven die daartoe bijdragen zijn welkom.

Tot slot zullen DETIC, COMEOS en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hun steentje tot de campagne bijdragen via hun eigen communicatiekanalen en met name via de website www.goedgewassen.be.

 

Goed voor uw wasgoed            √ Goed voor het milieu           √ Goed voor uw portemonnee

 

Kortom, wassen op lage temperatuur dat is:

  • kraaknet wasgoed, net zoals u het wenst.
  • respect voor het milieu.
  • betere bescherming van de textielvezels van uw wasgoed.
  • energie en dus geld besparen.

Wist u dat?

  • Elke seconde in Europa 1.130 wasmachines ingeschakeld worden, samen goed voor 98 miljoen wasbeurten per dag!
  • In Europa de gemiddelde wastemperatuur waarop wasmachines draaien, net zoals in België, 41°C bedraagt.
  • De op één na meest gebruikte wastemperatuur 60°C is, wat gelijk staat aan 17% van alle Europese wasbeurten.
  • Het aandeel van wasmachines in het totale stroomverbruik van de Europese gezinnen 6,4% bedraagt.
  • Wassen op 60°C 1,3kWh verbruikt, op 40°C ongeveer 0,7kWh. Op 30°C daalt het verbruik tot 0,4kWh!

 

Partners van « I prefer 30 » in België

   

 

(1) Sectoraal akkoord betreffende de promotie van milieuvriendelijker producten (2011 - DETIC - COMEOS – FOD Leefmilieu)

(2) Bron: A.I.S.E, technisch document

(3) Indien de voorschriften voor wassen op die temperatuur nageleefd worden. Cfr. de bij dit bericht gevoegde Wasgids.

(4) LCA-studie 2013 – A.I.S.E

(5) Studie Van Holstein Kemna over het energieverbruik in wasserijen in Europa