U bent hier:

De minerale oliën in cosmetische producten zijn absoluut veilig

 

Naar aanleiding van de aantijgingen in de pers door Test-Aankoop wil DETIC er graag aan herinneren dat de minerale oliën die in cosmetica gebruikt worden, geen enkel gevaar inhouden voor de consument.

Minerale oliën zijn niet toxisch

Consumenten mogen cosmetische producten die minerale oliën bevatten, in alle veiligheid gebruiken.  Ook al beweren bepaalde media, slecht geïnformeerd als ze zijn, het tegendeel. Alle grondstoffen die in cosmetica worden gebruikt, worden aan zeer strenge toxicologische proeven onderworpen en voldoen aan strenge normen inzake zuiverheid en kwaliteit.  Uit talloze studies is gebleken dat de minerale oliën die als ingrediënten in cosmetische producten gebruikt worden, geen enkel risico inhouden voor de gezondheid en dus volledig veilig zijn. Voorts heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat zij geen enkele kankerverwekkende werking hebben.

Lippenbalsems gebruiken minerale oliën van zeer hoge kwaliteit

Bij een recente analyse is het «Bundesinstitut für Risikobewertung » in Duitsland tot het besluit gekomen dat consumenten niets voor hun gezondheid te vrezen hebben ook al zouden de minerale oliën die in cosmetica aanwezig zijn, in de huid doordringen. De producenten gebruiken immers minerale oliën van farmaceutische kwaliteit, waarvan de schadeloosheid bewezen is.  Zij houden zich bovendien aan de verplichtingen zoals opgelegd door de Europese cosmeticaregelgeving.  Deze regelgeving verplicht producenten om eindproducten aan een veiligheidsbeoordeling te onderwerpen voordat zij op de markt mogen komen. 

Anderzijds maken de vereisten inzake kwaliteit en zuiverheid van minerale oliën die door de producenten nageleefd worden, deel uit van de aanbevelingen die Cosmetics Europe gepubliceerd heeft. Deze omvatten specifieke aanbevelingen voor lipverzorgingsproducten vanwege het feit dat deze producten rechtstreeks op de lippen aangebracht worden en dus makkelijk via orale weg in het lichaam kunnen doordringen.  Anders dan wat Test-Aankoop beweert, bevatten deze aanbevelingen geen veiligheidslimiet!  En met reden, want de zuiverheid en de kwaliteit van deze producten zijn van farmaceutische kwaliteit en dus van die aard dat zij niet het minste toxische risico inhouden. Deze aanbevelingen zijn daarentegen streng wat de zuivering betreft (olie van farmaceutische kwaliteit).

MOSH’s en MOAH’s?  Waar gaat het over?

MOSH’s (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) is de naam ter aanduiding van een fractie van minerale olieverbindingen. Tot op heden bewijst geen enkele toxicologische studie een opmerkelijk giftig vermogen van de MOSH. MOAH’s (Mineral Oil Alkylated Hydrocarbons) staan voor een andere, minoritaire fractie van aromatische verbindingen die in uiterste kleine hoeveelheden aanwezig zijn in de minerale oliën die voor cosmetica gebruikt worden (en die verregaand gezuiverd worden).  MOAH-verbindingen mogen niet in cosmetica gebruikt worden.  Daarom gebruiken de producenten minerale oliën van farmaceutische kwaliteit, waarin na zuivering de MOAH’s nog maar in een zodanig kleine hoeveelheden aanwezig zijn, dat zij nauwelijks opspoorbaar zijn.  Met andere woorden, lipverzorgingsproducten bevatten inderdaad minerale oliën van de MOAH-fractie, zij het altijd in oneindig kleine hoeveelheden en zij vormen dan ook geen enkel risico voor de consument, zoals trouwens in 2015 bevestigd werd door de Canadese autoriteiten die hierover een standpunt naar buiten gebracht hebben.

Anderzijds bevestigen meerdere carcinogeniteitsstudies die beschikbaar zijn bij het ECHA (European Chemicals Agency) dat de minerale oliën van farmaceutische kwaliteit die in cosmetica gebruikt worden (en enkel uiterst kleine sporen van MOAH bevatten) geen enkel kankerverwekkende uitwerking hebben. Deze studies staan onder de tab "Toxicological Information" - "Carcinogenicity" hier en hier ter inzage op de website van het ECHA.

Nuttige ingrediënten zonder meer

Al meer dan 100 jaar worden minerale oliën (ook wel paraffines genoemd) in alle veiligheid als grondstoffen voor cosmetische producten gebruikt.  Deze ingrediënten worden in verschillende consistenties gebruikt: in vloeibare vorm (oliën) of in vaste vorm (paraffine). Gelet op hun uitstekende huidtolerantie, hun beschermende en verzorgende eigenschappen en hun sterk reinigingsvermogen zijn minerale oliën bijzonder goed geschikt voor cosmetische producten. Zij leggen een beschermende film op de huid, vertragen de deshydratering en dragen bij tot de textuur van de producten. In lippenbalsems zorgen zij ook voor een glanseffect.

Tot besluit?

De alarmerende informatie die Test-Aankoop verspreidt, mist elke grond.  Geen enkele toxicologische analyse leidt tot het besluit dat de minerale oliën die in cosmetische producten gebruikt worden, gevaarlijk zouden zijn.  Wel integendeel, uit de bestaande wetenschappelijke informatie blijkt dat de hoogwaardige minerale oliën die in die producten voor dagelijks gebruik verwerkt worden, veilig zijn.