U bent hier:

De wasmiddelenindustrie heeft een gids opgesteld inzake sociale verantwoordelijkheid

Dit document is opgesteld om alle bedrijven in de industriële sector, met name KMO's, te helpen bij het vinden van alle informatie die zij nodig hebben om de MVO-gebieden in hun managementsysteem te implementeren.

De gids geeft eerst een overzicht van de belangrijkste factoren voor de implementatie van een duurzame bedrijfsvoering. De vier gebieden van de sociale tak van duurzame ontwikkeling, namelijk mensenrechten, arbeidspraktijken, rechtvaardige operationele praktijken en betrokkenheid van de gemeenschap, worden gedefinieerd aan de hand van belangrijke uitvoeringsfactoren, om het voor bedrijven gemakkelijker te maken prioriteiten vast te stellen. De verwachtingen op de vier gebieden zijn gebaseerd op EU-wetgeving, internationale normen en richtsnoeren.

Als onderdeel van deze gids is een zelfevaluatie-instrument voor bedrijven beschikbaar gesteld om hen te helpen hun risico's voor sociale duurzaamheid in te schatten.
Voor meer informatie: www.aise.eu/csr