U bent hier:

De weg naar duurzame palmolie(derivaten) voor cosmetica en detergenten


België is een goede leerling als het gaat om duurzame palmolie, met dank aan initiatieven zoals de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie (BASP) - waar ook DETIC zich volmondig achter schaart. De DETIC-sectoren kunnen als eindgebruikers van palmoliederivaten mee richting geven aan de weg naar een 100% duurzame markt voor palmolie(derivaten). Al zijn ze wel vragende partij voor meer transparantie en betere traceerbaarheid.

Palmolie kende de voorbije decennia een steile opmars, met dank aan de efficiëntie en scherpe prijzen van de grondstof. Om te waarborgen dat grootschalige productie duurzaam verloopt, werden een aantal nationale en internationale initiatieven gelanceerd, met in het bijzonder de Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO). Het RSPO -certificatiesysteem zet internationale criteria omtrent transparant beheer, bosbehoud, en sociale- en milieu impactstudies. Om het gebruik van duurzame palmolie in België nog meer te promoten, richtte de industrie De Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie (BASP) op. De ondertekenaars van het BASP-charter verbinden zich ertoe uitsluitend duurzame palmolie te gebruiken, die voldoet aan de criteria van de RSPO.

DETIC ENGAGEERT ZICH

palmolie duurzaam

Al van bij de start in 2015, schaart DETIC zich achter de doelstellingen van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie (BASP). DETIC engageert zich om zijn leden te sensibiliseren, informeren en motiveren om de Alliantie te steunen in haar ambities en zet de leden aan om duurzame palmolie(derivaten) te kiezen.

Palmolie en vooral palmoliederivaten zijn een interessante hernieuwbare bron voor DETIC-sectoren zoals cosmetica en detergenten. Als eindgebruikers zijn zij vragende partij voor duurzame producten die voldoen aan de definities en voorwaarden van de RSPO en het BASP.

NOOD AAN TRANSPARANTIE

Om uitsluitend duurzame palmolie(derivaten) te gebruiken, moet natuurlijk geverifieerd kunnen worden of het product daadwerkelijk duurzaam is. Maar om dit te bewerkstelligen, zijn onze sectoren vragende partij voor meer transparantie en traceerbaarheid van het hele productieproces die van ruwe palmolie een derivaat of mengsel maakt (voornamelijk oppervlakte-actieve stoffen).

Vandaag is het niet altijd mogelijk om exact te weten of de palmolie, derivaten en mengsels volledig duurzaam tot stand zijn gekomen. De huidige certificatie spitst zich toe op de plantages en wat er in het begin van het productieproces gebeurt. De verdere stappen in het productieproces komen minder aan bod. Bovendien ligt in sommige exporterende landen van palmolie de lat lager dan in Europa, waardoor duurzaamheidscertificaten mogelijk te snel worden uitgereikt.

Door resoluut te kiezen voor duurzame palmolie, palmoliederivaten en mengsels, dragen onze sectoren bij aan een markt van 100% duurzame palmolie. Scherpe traceerbaarheid en transparantie moeten duidelijk maken welke ingrediënten écht van duurzame oorsprong zijn.

Wat innovatie betreft, hebben de sectoren van DETIC ook veel aandacht voor biotechnologieën die de productie van palmitinezuur mogelijk maken, waaruit ook oppervlakte-actieve stoffen kunnen worden vervaardigd. Deze op biotechnologie gebaseerde oppervlakteactieve stoffen concurreren niet met de voedingssector en zijn daarom duurzamer.

 

Meer informatie:
Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie: https://www.duurzamepalmolie.be/ 
Roundtable on Sustainable Palmoil: https://rspo.org/