U bent hier:

DETIC ondertekent een sectoraal akkoord betreffende microplastics

 

DETIC en federaal minister Marghem, bevoegd voor Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, hebben zopas een sectoraal akkoord ondertekend dat ertoe strekt de microplastics in consumptieproducten (uit de DETIC-sectoren) te vervangen.


Twee sterke verbintenissen


Dit sectoraal akkoord heeft een impact op alle DETIC-leden en bestaat uit twee afzonderlijke delen, elk met een sterke verbintenis.
Het eerste deel voorziet in de opstart van actieve wetenschappelijke opvolging van de «algemene» problematiek van de microplastics met de bedoeling desgevallend concrete oplossingen aan te reiken voor consumptieproducten. Het betreft hier met andere woorden een platform voor wetenschappelijke uitwisseling en onderhandeling, dat erop zal toezien dat enkel wetenschappelijk geobjectiveerde gegevens in aanmerking genomen worden. Dit platform zou de problematiek in België van zijn emotionele dimensie moeten ontdoen. Indien een probleem vastgesteld wordt, is het ook dit platform dat na een effectenstudie een sectoroplossing zal voorstellen, die voor de bedrijven werkbaar is.


Het tweede deel legt een eerste sectoraal initiatief vast, dat zegt dat de plastic microkogeltjes (microbeads) in rinse-off cosmetische producten (inclusief tandpasta’s) tegen eind 2019 vervangen moeten worden. De doelstellingen zijn duidelijk en liggen volledig in lijn met de voluntaristische dynamiek van de cosmeticasector. Die doelstellingen behalen, blijft een uitdaging, zeker voor KMO's. De kleinste bedrijven die het moeilijk zouden hebben om de substitutie binnen de opgelegde termijn te halen, zullen op hierbij op de nodige ondersteuning kunnen rekenen.

Het sectorinitiatief is eveneens gekoppeld aan een monitoring van de resultaten. Begin 2018 zal DETIC het aantal «rinse-off» referenties op de Belgische markt, alsook het deel van die referenties die microkogeltjes bevatten, in kaart brengen. Het uiteindelijk opzet is om tegen begin 2020 tot een nulpercentage te komen.


Een akkoord dat de sector verbindt tot het behalen van de vastgelegde doelstellingen


Gelet op de vele verkeerde informatie die over dit akkoord rondgaat, is het belangrijk om eraan te herinneren dat een sectoraal akkoord een contract is dat de ondertekenaars wettelijk verbindt tot het behalen van de vastgelegde doelstellingen. Ook al is de grondslag vrijwillig, het betreft hier een bindend regelgevend mechanisme, dat de partijen contractueel bindt en waarbij geschillen in laatste instantie voor het gerecht beslecht worden.