U bent hier:

Een Green Deal als uitdaging voor verpakkingen

DETIC neemt de handschoen op!

Iedereen weet hoe belangrijk de verpakking is voor een product. Zij dient om de inhoud te beschermen en te bewaren, informatie voor de consument op aan te brengen en zij draagt ook bij tot het imago en de marketing van het product. De Vlaamse regering heeft beslist om verpakkingen voor een grote uitdaging te plaatsen in de vorm van een Green Deal die bedoeld is om, in de sectoren van DETIC, de verkoop in bulk of het hergebruik van verpakkingen te promoten. Een grote uitdaging is dat, gelet op de vele beperkende facetten inzake veiligheid, hygiëne, regelgeving en haalbaarheid. Anders dan men vaak denkt, is het immers niet makkelijk om het volledig zonder verpakkingen te doen. Het is in de cosmeticasector dat de beperkingen inzake kwaliteit en veiligheid het moeilijkst op te lossen zijn. Maar ook voor de detergentensector blijft de uitdaging groot, omdat ook daar de regelgevende vereisten die dienen om de consument te beschermen, streng zijn.

De Vlaamse administratie (OVAM) en 4 beroepsverenigingen (DETIC (Non Food), Fevia (Levensmiddelenindustrie), Comeos (distributie) en VIL (logistieke sector) zijn een partnersamenwerking aangegaan om die uitdaging aan te gaan en nieuwe consumptiegewoonten te promoten met de bedoeling te zorgen dat minder verpakkingen gebruikt worden, dit binnen de perken van de regelgeving en de voor de consument noodzakelijke hygiëne- en kwaliteitsvereisten. DETIC vraagt zijn leden om massaal deel te nemen en verbindt zich ertoe de Green Deal bij zijn leden te promoten, de voorgestelde initiatieven te coördineren en de brug te slaan naar de universiteiten en hogescholen. DETIC zal er ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze Green Deal een springplank wordt voor goede ideeën die echt leiden tot een vermindering van de milieu-impact van producten en tegelijk een hoog veiligheidsniveau weten te handhaven voor consumenten en eindgebruikers. Er is dus geen nood aan valse goede ideeën.

Flexibele structuur met aanzienlijke middelen

green deal anders verpakt

De Green Deal bestaat uit 2 delen. Het eerste deel, dat een jaar duurt, is het creatieve deel. Tijdens die periode kunnen de aan Green Deal deelnemende bedrijven op zoek gaan naar oplossingen en deze eventueel vinden. Bemerk dat bedrijven kunnen deelnemen ook als zij nog geen concrete projecten hebben. Zij kunnen dan van de creatieve periode gebruik maken om een innovatieve, nieuwe of reeds bestaande oplossingen uit te werken of verder te verfijnen. Het tweede deel duurt 2 jaar en zal dienen om projecten concreet uit te werken, alleen of in partnerschap. Voor deze tweede periode is dankzij financiering door Fost Plus een bedrag van 600.000€ beschikbaar om de bedrijven te helpen (het budget bedraagt 1,7 miljoen euro gespreid over 4 jaar). Bemerk dat DETIC tijdens de creatieve periode objectiveringsstudies wil uitvoeren om een wetenschappelijke waarde te kunnen geven aan de keuze van de verpakking, en om guidances uit te werken ten behoeve van de bedrijven. Deze studies zullen plaatsvinden in samenwerking met de universiteiten en hogescholen. Daarbij zal het zaak zijn de mogelijke keuzes te objectiveren op basis van LCA-analyses enerzijds en anderzijds een studie te verrichten naar de aanvaardbaarheid voor de consument. Het is immers belangrijk te weten of de consument bereid is zijn consumptiegewoonten echt te veranderen en de stap te zetten naar aankopen in bulk en/of met een hervulbare verpakking. Ook moet ingeschat worden wat de grenzen zijn van een dergelijk verkoopmodel.

Geen strenge resultaatverplichting, maar een sterk signaal om de creativiteit van de bedrijven te boosten

Voor de bedrijven die deze Green Deal ondertekenen, geldt geen resultaatverplichting. De verbintenis slaat enkel op de ontwikkeling en uitrol van een project. Mislukt het project, dan is er geen sanctie. Maar ook een mislukt idee levert een resultaat op waaruit men opbouwende conclusies kan trekken. Het doel van de Vlaamse regering is dus werk te maken van een nieuwe manier om cosmetica en detergenten te verkopen door daarvoor oplossingen met een geringere milieu-impact te vinden. Daarin zit de kracht van deze Green deal. Het is vooral zaak de creativiteit van de bedrijven aan te vuren.

Tijd voor enthousiasme

DETIC vraagt zijn leden met aandrang om aan deze Green Deal deel te nemen. Heel wat DETIC-leden zijn immers nu al bezig met projecten die bedoeld zijn om de milieu-impact van hun producten te verkleinen door de verbruiksgewoonten te veranderen. Voor die bedrijven vormt de Green Deal een echte kans om te bewijzen dat zij op dat vlak vooruitgang willen boeken en ook om hun projecten op de markt uit te testen. Bedrijven met ideeën hebben niets te verliezen, maar alles te winnen! De Green Deal staat open voor alle bedrijven, zowel Belgische als Europese. Eén grote voorwaarde: uitgewerkte projecten moeten op de Vlaamse markt uitgetest worden.

Alle belangrijke informatie over de Green Deal “Anders Verpakt” staat op de website www.greendealandersverpakt.be. Met al uw vragen kunt u ook bij DETIC terecht.