U bent hier:

Lid worden van Detic

 

Een product uit de rekken moeten halen, een etiket veranderen of een product vanwege slordigheid of een gebrek aan informatie met de hoogste spoed moeten laten erkennen kost veel geld!

Welke milieuclaims mag u gebruiken?  Hoe moet u uw producten aangeven aan het Belgische Antigifcentrum?  Zijn er claims die u beter kan vermijden?  Voldoet uw product aan de wettelijke voorschriften?  Wie is verantwoordelijk voor het op de markt brengen van het product?  Bent u verplicht om een afvalpreventieplan op te stellen?  Wat moet u de journalisten vertellen?  Hoe moet u antwoorden op de vragen van consumentenverenigingen?  Waar kan u terecht om een administratief probleem op te lossen?  Is dit ingrediënt toegelaten?  Onder welke voorwaarden? …

U hebt nood aan relevante informatie om uw producten doelgericht op de markt te brengen en de toekomst van uw onderneming veilig te stellen. Net die informatie, gecombineerd met adviezen, richtlijnen en ondersteuning op maat, vindt u bij Detic.

Wilt u graag van onze diensten gebruik maken? Dat kan… door lid te worden van onze vereniging.

Kostprijs:

Het bedrag van uw jaarlijks lidgeld wordt berekend op basis van de toegevoegde waarde die uw onderneming boekt in de sectoren die door Detic bestreken worden, dit enkel op de Belgisch-Luxemburgse markt. Het minimumlidgeld bedraagt € 1.461,28 voor 2023.

Voordeel:

Behoudens uitzonderlijke gevallen hebben alle Detic-leden recht op het volledige Detic-dienstenpakket.

Hoe lid worden:

Om lid te worden van Detic, moet uw onderneming haar kandidatuur indienen. Voorts hebt u de steun nodig van twee «Peters» (zijnde twee Detic-leden), waarna u uw verzoek via mail of brief aan Detic kan overmaken.

Vervolgens bekrachtigt het Detic-Bestuursorgaan uw kandidatuur, die uiteindelijk op de Algemene Vergadering voorgelegd wordt.  Na goedkeuring door de Algemene Vergadering bent u dan officieel aangesloten bij Detic.

Informatie:

Graag meer informatie over het Detic-lidmaatschap?

Neem contact op met ons secretariaat:

detic logo

 

Tel.: 00 32 (0)2 238 97 52

secretariat-detic@detic.be